RTAC-kylaggregat i R™-serien

400–1 500 kW

Huvudfunktioner

 • Konkurrenskraftig utformning
 • En enda kraftanslutning
 • Exakt lastanpassning
 • Låga ljudnivåer
 • Fallfilmsförångare – hög köldfaktor och reducerad köldmediefyllning
 • Fabriksmonterad Y/D-startpanel
 • Installation i trånga utrymmen – 1,2 m spel på sidorna

Kundfördelar

 • Tillförlitlighet: Trane-skruvkompressorer med endast tre rörliga delar
 • Effektivitet: Tre effektivitetsnivåer för alla dina behov
 • Certifierad Eurovent-klass A

Alternativ

 • Drift i hög omgivningstemperatur (upp till 52 °C)
 • Drift i låg omgivningstemperatur (ned till –18 °C)
 • Lågbullermodell utrustad med låghastighetsfläktar och en ljuddämpande kåpa på kompressorn
 • Version med hög verkningsgrad
 • Strömbrytare
 • Spårade röranslutningar i änden av aggregatet
 • Extralopp och specialrör för tillämpningar med låg vattentemperatur (ned till −12 °C)
 • Svarta epoxibelagda aluminiumflänsar för frätande miljöer
 • Kopparflänsar
 • Kondensorskydd eller fullständigt aggregatskydd
 • Hög- och lågtrycksmanometrar

Energibesparande tillval: Versioner med hög och extra hög verkningsgrad

Tillbehör

 • Neoprenisolatorer
 • Sats för spårförsedd röranslutning
 • Flödesbrytare

Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

 • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
 • Externt auto/stopp
 • Extern förregling
 • Pumpstyrning för köldbärare
 • Istillverkningskort (tillval)
 • Gränsvärdeskort för köldbärare och fjärrström (tillval)