Kylaggregat i Flex-serien

40–303 kW

Huvudfunktioner

 • Scrollkompressorer.
 • ECO-PROFILE-axialfläktar, statiskt och dynamiskt balanserade
 • På vattensidan har plattvärmeväxlaren en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement
 • På luftsidan har värmeväxlaren högeffektiva kamflänsade slingor med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium
 • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering
 • Mikroprocessorbaserad styrenhet
 • Termostatisk expansionsventil
 • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål.

Kundfördelar

 • Fläktar med miljövänlig profil
 • Kontinuerlig drift utan stopp
 • Just in time-system
 • Enkel att hantera
 • Flexibel investering

Alternativ

 • Hybrid smart cooling® (tvåvägsventil med moduleringsverkan, lödd värmeväxlare)
 • Börvärde som kan fjärregleras (1)
 • Elektronisk expansionsventil
 • Effektfaktorkorrigering till cos phi 0,91 (2)
 • Automatiska kretsbrytare för kompressorer
 • Automatiska kretsbrytare för fläktar
 • Skyddsrelä för över-/underspänning + fasfel
 • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering
 • Elektroniska fläktar med komplett växelriktare
 • Mjukstart
 • Sats för låg utomhuslufttemperatur ned till −10 °C (endast i kylningsläge)
 • Sats för låg utomhuslufttemperatur ned till -20 °C (endast i kylningsläge)
 • Skydd mot kompressorljud
 • Fläktar med högt statiskt tryck, 100 Pa
 • Lackerade kondensorbatterier
 • Epoxibelagda flänsar på kondensorbatterierna
 • Kondensorbatterier i koppar/koppar
 • BLYGOLD-kondensorbatterier
 • Gasmätare
 • Spjäll med inträngningsskydd

Tillbehör

 • Avancerad fjärrstyrd knappsats inklusive alla anslutningskablar (3)
 • Fjärrskärm
 • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m)
 • Flödesbrytare
 • Automatisk vattenpåfyllning
 • Vattenmätare
 • Vibrationsdämpande gummifästen
 • Vibrationsdämpande fjädring
 • Vattenfilter
 • RS485-kort för seriell kommunikation (4)

 

(1) Finns i standardtemperaturintervall. (2) Faskorrigering gäller för varje enhet. Enheten kopplas löst till panelen med klämmor. (3) För modulära tillämpningar. (4) Kan endast användas på en master-enhet (i kombinationer) eller på enskilda fristående enheter (ej modulär tillämpning).

Flex-styrenheter

 • Fristående Flex Dixell iChill 121
 • Modulär Flex Carel Pao1 S
  • Master/slave-inställningen görs på fabriken
  • Carel-styrenheten stöder BacNet och LonTalk

Modulär Flex-styrenhet

Upp till 12 moduler med ett gemensamt gränssnitt

 • Genius-sats (inkluderar fjärrstyrd knappsats för PGD Carel, anslutningskabel)
 • Fleraggregatsaktivering (variabelt lösenord kopplat till C.O.)
 • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m)

Viktigt: Fristående aggregat kan inte omvandlas till modulära aggregat på plats på grund av den elektriska panelen och olika styrenheter