CGCL-kylaggregat

49–152 kW

Huvudfunktioner

 • Scrollkompressorer
  • Hermetiskt, hög verkningsgrad, låga vibrationer, låg ljudnivå
  • Fullständigt internt skydd, invändig temperatur- och överströmningsventil
 • Externa delar i plåt är förzinkade och pulverlackerade med RAL 9002
 • Åtkomstpanelerna kan snabbt tas bort med en fyrkantnyckel
 • Lod- eller vågrätt utblås för kondensorfläkt
 • Kompakt – kan passera genom dörr med gängse bredd på 860 mm
 • Totalt statiskt tryck vid fläkten upp till 500 Pa

Kundfördelar

 • Perfekt för montering i befintliga fastigheter med begränsat takutrymme eller begränsad plats utomhus
 • Perfekt för projekt med begränsad åtkomst, t.ex. gamla stadskärnor
 • Inget ljudutsläpp utanför teknikområdet
 • Möjlighet till värmeåtervinning
 • Minimala underhållskrav

Alternativ

 • Detektering av fas och balanseringsfel
 • Reglering av utgående kondensorvattentemperatur
 • Förångare, kommando för vattenpump – enkel eller dubbel
 • Extern linjär återställning, extra och externt börvärde för köldbärare
 • Drift i låg omgivningstemperatur (−10 °C)
 • Istillverkning och kW-begränsning för kompressor
 • Skydd som dämpar kompressorljud
 • Hög- och lågtrycksmanometrar
 • Fyra programmerbara reläer för fjärrinställning av aggregatstatus
 • Vattenfilter
 • Filterdosa med A150-/AR300-/M8-filter
 • Hydraulmodul

Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

 • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
 • Istillverkningskort (tillval)
 • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk® eller Modbus (tillval)
 • Larmindikator med programmerbara reläer (tillval)
 • Styrning av kondensorns utloppsvattentemperatur (tillval)