AquaStream 3G-kylaggregat CGAM

60–470 kW

Huvudfunktioner

 • Två effektnivåer: hög eller standard
 • Tre akustiska versioner: standard, låg bullernivå och omfattande behandling med akustiskt paket
 • Scrollkompressorer med hög verkningsgrad
 • Gångjärnsmonterade fläktar med låg ljudnivå i Tranes design
 • Elektronisk expansionsventil
 • Lödda plattvärmeväxlare
 • Frånskiljare/transformator
 • Vattensil och flödesvakt
 • Pulverlackerade komponenter ger lång hållbarhet

Kundfördelar

 • Effektivitet under hela livscykeln
 • Inga kompromisser vad gäller effektivitet och ljudnivå
 • Drift året runt
 • Mycket tillförlitlig och hållbar
 • Perfekt för en rad olika komforttillämpningar och industriella tillämpningar 
 • Enkel att montera och använda

Alternativ

 • Integrerad hydraulmodul med eller utan bufferttank
 • Enkelt eller dubbelt pumppaket
 • Variabel frekvensomvandlare för reglering av pumpens flödeshastighet
 • Reglage för frostskydd
 • Kondensorbatteri med svart epoxibeläggning
 • Arkitektoniska paneler med ventilationsgaller

Tillbehör

 • Neoprenisolatorer
 • Sats för spårförsedd röranslutning

Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

 • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
 • Externt auto/stopp
 • Extern förregling
 • Pumpstyrning för köldbärare
 • Istillverkningskort (tillval)
 • Gränsvärdeskort för köldbärare och fjärrström (tillval)
 • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus