CGA-kylaggregat

14–40 kW

Huvudfunktioner

 • Scrollkompressor
 • Axialfläktar av propellertyp
 • På luftsidan har värmeväxlaren sömlösa kopparrör och aluminiumflänsar
 • På vattensidan är den stållödda plattvärmeväxlaren utrustad med en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement
 • Styrenhet för kondenstryck med variabel fläkthastighetsmodulering för låg omgivningstemperatur
 • Elpanel med huvudströmbrytare
 • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål
 

Kundfördelar

 • Konstruerad i överensstämmelse med ErP-direktivet 2009/125/EG
 • Digital Defrost är ett självreglerande avfrostningssystem som endast aktiveras vid isbildning av enhetlig tjocklek på kondensorbatteriernas flänsar
 • Dynamic Logic Control (DLC) hanterar inloppsvattnets temperaturskillnader baserat på dess variationshastighet. Tack vare DLC minskar antalet kompressorstarter, vilket gör att du sparar pengar och energi
 • Med funktionen för dynamiskt börvärde kan du parallellt ändra börvärdet så att du alltid får högsta komfort och maximal energibesparing.

Alternativ

 • Sats för låg omgivningstemperatur (ned till −10 °C)
 • Sats för låg vattentemperatur (ned till −12 °C)
 • Hydraulmodul med vattenpump
 • Hydraulmodul med vattenpump och vattentank (levereras separat)
 • Skydd mot kompressorljud
 • Mjukstart
 • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
 • Skyddsrelä för fasfel
 • Epoxibelagda kondensorbatterier
 

Tillbehör

 • Fjärrstyrd manöverpanel
 • RS485-kommunikationskort
 • Flödesbrytare
 • Automatisk vattenpåfyllning
 • Vattenfilter
 • Vattenmätare
 • Vibrationsdämpande gummifästen

Kontroller

 • Mikroprocessorbaserad styrenhet för hantering av på- och avslagning av enheten, inställning av driftläge, inställning av parametrar och visning av felkod
 • Fristående Flex Dixell iChill 121
 • Modulär Flex Carel Pao1 S
  • Master/slave-inställningen görs på fabriken
  • Carel-styrenheten stöder BacNet och LonTalk
 • Genius-sats (inkluderar fjärrstyrd knappsats för PGD Carel, anslutningskabel)
 • Fleraggregatsaktivering (variabelt lösenord kopplat till C.O.)
 • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m)

Viktigt: Fristående aggregat kan inte omvandlas till modulära aggregat på plats på grund av den elektriska panelen och olika styrenheter.