RTAD-kylaggregat

250–650 kW

Huvudfunktioner

 • Minimalt utrymmesbehov
 • En enda kraftanslutning
 • Låga ljudnivåer
 • Y/D-startkrets
 • Exakt lastanpassning
 • Tillämpningsflexibilitet
 • Mycket lämplig för istillverkning vid –12 °C köldbärartemperatur

Kundfördelar

 • Tillförlitlighet: Trane-skruvkompressorer med endast tre rörliga delar
 • Enkel installation: brett urval hydraulmoduler

Alternativ

 • Drift i hög omgivningstemperatur (upp till 52 °C)
 • Drift i låg omgivningstemperatur (ned till –18 °C)
 • Lågbullermodell utrustad med låghastighetsfläktar och en ljuddämpare på kompressorn
 • Version med hög verkningsgrad
 • Strömbrytare
 • Kondensorskydd eller fullständigt aggregatskydd
 • Inställning för att sänka ljudnivåerna om natten
 • Hög- och lågtrycksmanometrar
 • Hydraulmodul – en eller två pumpar med vattensil
 • 60 Hz-enhet
 • frikylning

Energibesparande tillval: Version med hög verkningsgrad, värmeåtervinning, frikylning

Tillbehör

 • Neoprenisolatorer
 • Sats för spårförsedd röranslutning
 • Flödesbrytare

UCM-CLD-reglage

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

 • Manövermodul för aggregat med tydlig skärm
 • Externt auto/stopp
 • Extern förregling
 • Pumpstyrning för köldbärare
 • Larmindikeringsreläer
 • Istillverkningskort (tillval)
 • LonTalk®, Modbus kommunikationsmöjligheter
 • Gränsvärdeskort för köldbärare och fjärrström (tillval)