Conquest-kylaggregat CGAX

40–165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

 • Kompakt utförande: mindre uppställningsplats och låg profil
 • Finish i hög kvalitet
 • Optimerad dellasteffektivitet (ESEER)
 • Två akustiska paket: Standardljud, låg bullernivå utan reducerad verkningsgrad
 • Alternativ med en eller två kretsar
 • Kondensorbatterier med mikrokanaler
 • Brett användningsområde: luft- och vattensida

Kundfördelar

Kylaggregatet som ger bäst värde tack vare:

 • Låg energiförbrukning: överlägsen dellastseffektivitet (ESEER)
 • Tyst drift: låg ljudnivå även i mycket ljudkänsliga tillämpningar
 • Unik funktion: effektiviteten bibehålls även om ljudnivån reduceras
 • Kompakt utformning: Underlättar inbyggnad på arbetsplatsen
 • Tillförlitlighet: huvudkomponenterna är konstruerade och tillverkade av Trane
 • Användarvänligt styrgränssnitt och driftskompatibilitet med fastighetsautomatiseringssystem
 • Minskad köldmediefyllning

Alternativ

 • Olika integrerade hydraulmoduler: enkel/dubbel pump, lågt/högt huvudtryck
 • Bufferttank för pålitlig och jämn drift
 • Processkylning i låga temperaturer (< 4 °C)
 • Drift i låg omgivningstemperatur (–18 °C)
 • E-belagt kondensorbatteri ger hållbarhet
 • Partiell värmeåtervinning (PHR)
 • Utvändigt skyddsgaller
 • Version med hög verkningsgrad (HE)
 • Smartflödeskontroll  för variabelt primärflöde (VPF)
 • Högt externt statiskt tryck (HESP)
 • Smart anläggningskontroll
 • Tilläggsvärme

Tillbehör

 • Elastomeriska isolatorer

Kontroller

 • Ny lätt och förstklassig Trane-styrenhet för kommersiellt bruk
 • LCD-skärm med standardknapp för navigering
 • Lyxskärm som tillval:
  • 18 cm pekskärm i färg som är lätt att läsa
  • Branschledande algoritmer
  • Utformning med öppna protokoll
  • Adaptive Control
 • SmartCom-gränssnitt: BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikationsmöjligheter