Kylaggregat

Trane förstår hur viktigt det är med löpande utveckling av klimatsystemens miljöpåverkan. Oavsett om ditt klimatsystem tillhandahåller komfort i fastigheter eller processprestanda inom industrin spelar Tranes produktinnovationer en viktig roll för världens framtida energiförbrukning.

Våra produktinnovationer är resultatet av vårt engagemang för att hjälpa dig att uppfylla dina behov: pålitlig komfort och prestanda vid rätt temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet till en låg kostnad och låg miljöpåverkan.

Tranes breda produktportfölj har utvecklats under många års ledande ställning inom vår bransch, och erbjuder den flexibilitet som behövs för att uppfylla just dina enskilda behov. Oavsett om du behöver 20 kW eller över 10 000 kW i kylnings- och/eller uppvärmningskapacitet, så tillhandahåller vi rätt system. Med monterade kylaggregat i över 50 % av alla större fastigheter runt om i världen tar vi ansvar för att reducera fastigheternas miljöpåverkan genom att uppfylla vårt företags klimatåtagande.