Datacenter

Pålitliga kyllösningar

De ökande kraven på datacentren leder till nya påfrestningar på dess temperaturkontroll. Heta punkter och bristfällig kylning kan orsaka kostsamma avbrott. Kylning och fuktighetskontroll står för 40 till 60 % av ett datacenters fysiska driftkostnader.

Trane skräddarsyr klimatsystem efter olika centers mycket skiftande behov och erbjuder stöd med utformning, installation, driftsättning och kontinuerlig drift. Datacentren kan utnyttja våra:

  • Modulära system, vilket ger utbyggbarhet efter behov.
  • Integrerad hantering för alla system, så att besparingar i ett system inte leder till ökade kostnader i ett annat.
  • Snabb omstart av kylanläggningen.

Trane har branschens största antal LEED-ackrediterade yrkesutövare och samarbetar med industri- och byggorganisationer för att förbättra hållbar grön praxis och tillhörande energimässig och ekonomisk effektivitet.

Mycket är avhängigt på driften av ditt datacenter. Maximal drifttid behöver inte betyda maximal energiförbrukning. Om era system arbetar mindre än optimalt kan ni spendera mer än nödvändigt. Använd lösningar som optimerar fastigheten och dess system för att förvandla den.

Trane Building Advantage kombinerar kärnexpertis inom fastighetsstyrningssystem och -tjänster – och över 100 års branscherfarenhet – med teknik och avancerad analys för att erbjuda omfattande lösningar som förbättrar effektiviteten i din fastighet och verksamhet.

Tracer-fastighetsstyrningssystem (BMS) är webbanslutna, flexibla och skalbara styrenhetsplattformar som stöder flera öppna protokoll och industristandarder för gränssnitt. Tranes fastighetsstyrningssystemslösningar ger optimal energieffektivitet och levererar tillförlitliga, integrerade och konstanta prestanda i klimatsystem med hjälp av innovativa tillämpningar under ditt datacenters livslängd.

Trane Rental Services tillhandahåller omfattande och skräddarsydda kyllösningar för uthyrning för att minska risker vid nödsituationer och planerade driftstopp. Otillräcklig kylningskapacitet kan orsaka kostsamma avbrott och påverka kvalitet och produktivitet negativt. Vår omfattande tillfälliga kyllösning omfattar val av rätt utrustning, installation, driftsättning och drift för att uppfylla behoven och målen inom din verksamhet.