Tracer™-zonstyrenheter

ZN523, ZN525 och UC400

Tracer™-zonstyrenheter erbjuder avancerad digital styrning för enheter med köldbärarterminaler, som fläktspolar, kylda bjälkar och kassetter.

Knappen Tracer UC400 är en programmerbar BACnet-styrenhet som fungerar med Tracer SC och tredjeparts BACnet MS/TP-system. Tracer UC400 har både de in- och utgångar och den storlek som krävs för att uppfylla kraven för VAV, fläktspole, kompressorspole, enhetsventilation, små luftbehandlingsenheter, ventiler, värmepannesekvensering och andra allmänna in- och utgångar. Om ytterligare in- och utgångar krävs finns expansionsmoduler tillgängliga (XM30, XM32 och XM70).

Knappen Tracer ZN523 och Tracer ZN525 är mikroprocessorbaserade, direkta digitala styrenheter särskilt framtagna för EC-motorfläktteknik. De innehåller unika lösningar för att möta alla våra kunders behov av utrymmeskomfort:

  • Tillämpningsflexibilitet
  • Skalbar systemdesign
  • Temperaturstyrdon
  • Akustisk komfort
  • Energieffektivitet
  • Enkel installation
  • Snabb avkastning på investeringen

Tracer ZN525 erbjuder fläktmotor med variabel hastighetsstyrning.