ReliaTel-styrenhet (Voyager)

Trane är andra generationens ReliaTel™-mikroprocessorsstyrenhet och -logik för värme, kylning och ventilation för överlägsen komfort, oöverträffad tillförlitlighet och mycket större flexibilitet än traditionella system. Dess inbyggda logik reglerar värme och luftkonditionering, minsta körtid, diagnostik, värmepumpens avfrostningsfunktion, tidsinställning i korta cykler med mera.

Fördelar med ReliaTel™ Micro:

 • Erbjuder aggregatstyrning för uppvärmning, kylning och ventilation genom att använda indata från givare som mäter utomhus- och inomhustemperaturen
 • Förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten med hjälp av tidstestad mikroprocessorstyrning och logik
 • Förebygger korta cykler för aggregatet, vilket förlänger kompressorns livslängd avsevärt. Säkerställer att kompressorn är igång under en given tidsperiod, vilket möjliggör att olja kan återvända för att ge bättre smörjning som i sin tur förbättrar kompressorns tillförlitlighet
 • Minskar antalet komponenter som krävs för att driva enheten, vilket reducerar risken för avbrott till följd av komponentfel
 • Eliminerar behovet av platsinstallerade komponenter tack vare dess inbyggda timer för korta cykler, tidsfördröjningsrelä och styrning för minsta ”upptid”. Denna styrning har fabrikstestas för att garantera korrekt drift.
 • Inga specialverktyg krävs för att köra enheten genom teststegen. 
 • Enheten är försedd med utökade diagnostiska möjligheter när den används med Tranes Integrated Comfort™-system.
 • I syfte att spara energi dämpas effekten av plötsliga spänningsspikar tack vare stegvis justering av fläktar, kompressorer och värmare.
 • Funktionerna Intelligent Fallback eller Adaptive Control är en fördel för hyresgästen/lokalinnehavaren. Om en komponent upphör att fungera fortsätter enhetens drift vid de förbestämda temperaturbörvärdena.
 • Intelligent Anticipation är en Micro-standardfunktion. Tack vare kontinuerlig drift tillhandahåller Micro och rumsgivarna tillsammans en stabil komfortstyrning.

Tracer TD-5 är en stor, lättavläst pekskärm i färg som ger dig viktig systeminformation snabbt. Använd pekskärmen för att enkelt diagnosticera problem genom att visa larm, information om tendenser och rapporter.

 • Pekskärm
  • Operatören styr enhetens undersystem enkelt genom att trycka på pekskärmen i färg.

 • Intuitiv navigering
  • TD-5 Human-gränssnittet har en interaktiv design som är enkel att använda, vilket ökar produktiviteten.

 • Statusuppdateringar på ett ögonblick
  • Detaljerade statusuppdateringar som gör det lättare för operatören att tolka data för att identifiera och åtgärda felen.

 • Lättillgängliga data
  • Lätt identifierbara enhetsdata samlas i lättavlästa operatörs- och prestandarapporter för bättre insikt och förståelse.

 • Skapa börvärde
  • Enkelt gränssnitt som snabbt kan skapa olika enhetsbörvärden så att potentiometrar inte behövs.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb