Tracer™ UC600

Universellt programmerbart styrsystem

Tracer UC600 är en programmerbar BACnet-styrenhet som fungerar med Tracer SC och tredjeparts BACnet-system. Tracer UC600 har både de in- och utgångar och den storlek som krävs för att uppfylla kraven för luftbehandlingsenheter, centrala anläggningar och andra avancerade räkneprogram. Om ytterligare in- och utgångar krävs finns expansionsmoduler tillgängliga (XM30, XM32 och XM70). Tracer UC600 kan användas som allmänt programmerbar på fält och som fältmonterad i en Trane-luftbehandlingsenhet (beställ tillvalet fabriksuttagsplint). Planer på att fabriksmontera luftbehandlingsenheterna finns, vilket meddelas i förväg. 

Tillsammans med en lokal TD7-pekskärm i färg blir UC600  en komplett flexibel lösning för hantering av ett avancerat kontrollschema, inklusive schema med tider för dagen, larmavisering och operatörsinställda tidsangivelser. TD7-gränssnittet kan anpassas helt med anpassad grafik.