Tracer™-expansionsmoduler

  • Tracer™ XM 30: har vid behov ytterligare punkter för Tracer UC400- och UC600-tillämpningar. Varje expansionsmodul har sammanlagt fyra punkter som kan konfigureras med valfri kombination av analoga eller binära inmatningar och analoga utgångar. Maximalt åtta expansionsmoduler kan läggas till en Tracer UC400. Användningen av en PM014 DC-strömförsörjning krävs dock för tillämpningar som kräver mer än två XM30-moduler.
  • Tracer™ XM 32: har vid behov ytterligare punkter för Tracer UC400- och UC600-tillämpningar. Varje expansionsmodul har sammanlagt fyra reläutgångar. Användning av PM014 24Vac-/24Vdc-strömförsörjning (ordernummer X136515380) krävs för tillämpningar som kräver mer än två expansionsmoduler.
  • Tracer™ XM 70: ger vid behov ytterligare anslutningar för Tracer UC400- och Tracer UC600-tillämpningar. Varje expansionsmodul har sammanlagt 19 anslutningar: Åtta universella ingångar, fyra reläutgångar, en tryckingång och sex universella ingångsterminaler/analoga utgångsterminaler.
  • Tracer™ TD7 display: Diagonal pekskärm på 7 tum i färg som kan användas både inom- och utomhus. Med den här visuella lösningen får du tillförlitlig styrning via Tracer UC600 snabbare och enklare än någonsin.