OptiPlant

Förpaketerad styrlösning från Trane

Trane OptiPlant är en specialiserad styrlösning för komfortkylningsmonteringar med två luftkylda kylaggregat i mindre byggnader och kommersiella utrymmen. Baserat på köldbärarkravet begränsas kylaggregatets drift och dess tillhörande hjälputrustning, vilket reducerar driftkostnader.

Du kan övervaka och kontrollera viktiga funktionsparametrar från en pekskärm. En energiövervakningsversion är tillgänglig.

Kundfördelar

 • Sänkta drifts- och underhållskostnader
  • Kortare drifttid: Minst 15 % lägre energikonsumtion
  • Längre komponentlivslängd och lägre underhållskostnader.
 • Enkel kylaggregatsstyrning
  • Intuitiva skärmar för enkel övervakning och styrning av anläggningen
 • Spårbarhet av anläggningsdrift
  • Händelselogg och systemtemperaturtrender för de sju föregående dagarna visas
 • Snabb avkastning på investeringen
  • Den betalar sig själv på mindre än två år i en normal kontorsbyggnad.
FUNKTIONER  FUNKTION 
Schemaläggning för kylaggregat  Påbörjar kylaggregatsdriften vid en viss tidpunkt för att spara på energi och minska slitaget på kompressorn.
Begär begränsning Låter användaren köra högst ett kylaggregat, oberoende av belastningen, när strömförbrukningen behöver begränsas
Mjukstart Förhindrar överflödig kapacitet från att tas upp online vid starten
Rotation av kylaggregatet Utjämnar kylaggregats driftstimmar
Kommunikationskapacitet Tillåter datadelning med fastighetsautomatiseringssystem över BACnet™ MSTP

Sök efter mer produktmaterial: Litweb