EnerView

Mätningslösningar

Trane EnerView mäter varje kylaggregats energiförbrukning och beräknar anläggningens kylningskapacitet. En instrumentbräda på skärmen visar den dagliga, veckovisa och årliga konsumtionen och kylningskapaciteten.

Fördelar

  • Konstant övervakning av energiförbrukning, inklusive effekterna av alla energisparande åtgärder
  • Måttstock för hur energi används
  • Spårbarhet av anläggningens drift inklusive systemtemperaturtrender, anläggningens kylningsproduktion, energiförbrukning och effektivitet över sju dagar
  • Årshistorik av anläggningens energiförbrukning.