Kylanläggningshanterare

Helt skalbara och anpassningsbara kontroller med detaljerade hanteringsinstrumentbrädor

Tranes kylanläggningshanterare är en avancerad kontrollösning som rekommenderas för kylanläggningstillämpningar med flera kylaggregat. Systemkomponenter måste fungera smidigt tillsammans för att maximera komfort, efterlevnad och prestanda. Utöver kylaggregaten styr kylanläggningshanteraren även kylanläggningskomponenternas kontroller och sekvenser.

Fördelar

  • Reducerade energi- och driftkostnader upp till 20 %
  • Enkel prestationshantering
    • Egenskaper såsom datatendenser kan spåras och upprepas för att hantera ett flertal anläggningar
  • Förbättrad hållbarhet
    • Insamlad systeminformation för hantering av miljöpåverkan
  • Demonstrerade prestanda
    • Detaljerade instrumentbrädor för noggrann övervakning av systemets prestation och proaktivt underhåll
FUNKTIONER  FUNKTION 
Låg omgivningsspärrning Förhindrar bruk av anläggningen under den förinställda externa omgivningstemperaturen
Felåterställningshantering  Startar automatiskt nästa kylaggregat i sekvensen om en inte fungerar
Avancerad systemstyrning  Säkerhetsställer att endast specificerade komponenter används för en systembelastning
Programmerat underhåll  Informerar när underhåll krävs, baserat på tid som har gått eller körtid
Fjärrdrift  Tillhandahåller webbläsar- och applikationssupport för både surfplattor och mobiltelefoner
Fjärrlarm Genererar anpassningsbara larm och levererar meddelande via e-post
Trendvisning av data  Visar viktiga trender för snabb grafisk tolkning och kan generera instrumentbrädor
Hydraulisk optimering Optimerar pumptrycket, kyltorndrift, frikylning och värmeåtervinningskontroll
Skalbarhet Lösningen är helt skalbar för att klara kraven för den mest komplexa monteringen

Sök efter mer produktmaterial: Litweb