Tracer Ensemble

Lösning för stora system

Hantera ett flertal anläggningar online

Tracer Ensemble är en webbaserad lösning för systemintegrering som ger anläggningschefer en organisationsövergripande översikt över alla deras byggnader och system online, från en dator eller mobilenhet på nätverket. Tracer Ensemble är helt anpassningsbar och enkel att installera på befintliga Trane- eller fastighetsstyrningssystem från tredje part så att användare dagligen kan schemalägga, hantera larm, felsöka, se statusuppdateringar och dataanalys med en inbyggd webbaserad rapportskapare.

Det är Tracer Ensembles styrka: ett kommunikationssystem där operatörer med ett flertal anläggningar kan hantera samtliga byggnader som en. Tiden då man sprang från byggnad till byggnad är förbi. Låt Tracer Ensemble ta hand om allt. Du behöver bara logga in.

Kostnadseffektiv tillgänglighet online i mindre utsträckning

Tracer Ensemble Express-paketet använder befintlig Tracer Ensemble-programvara och ”buntar” ihop den med en kostnadsfri version av Microsoft SQL Express-databas på en kvalificerad Dell-server eller Windows Workstation.

Tracer Ensemble Express-paketet är en strömlinjeformad, kostnadseffektiv webblösning, för mindre kunder med nya eller befintliga Tracer SC-system samt tredjepartslösningar, som vill ha ett webbaserat fastighetsautomatiseringssystem. 

Sök efter mer produktmaterial: Litweb