Trane Technologies lyfter fram de senaste trenderna i städer fria från fossila bränslen på World Climate Forum Europe

Trane Technologies och European Heat Pump Association tar plats på scenen och utforskar verktyg samt strategier för klimatåtgärder

BRYSSEL, 17:e november 2020 – Idag på World Climate Forum Europe kommer Jose La Loggia, global klimatinnovatör och ordförande för Trane Technologies kommersiella centralvärmesystem i Europa, Mellanöstern och Afrika (NYSE: TT) och Thomas Nowak, generalsekreterare på European Heat Pump Association (EHPA) att hålla i brassamtalet, Framtiden är nu: Förnyelsebar uppvärmning och kylning för en ekonomi fri från fossila bränslen. Trane Technologies håller i detta forum som del av den virtuella konferensen London Climate Action Week, i syfte att samla ledande aktörer och utforska åtgärdsstrategier i Europa.

La Loggia och Nowak kommer diskutera hur man frigör städer från fossila bränslen med hjälp av förnyelsebara energikällor för att uppnå kolfri uppvärmning och kylning i byggnader, inomhusutrymmen och industriprocesser. De kommer uppmuntra beslutsfattare och branscher att samarbeta för att skapa ett positivt ramverk som gör det enklare för byggnadsägare- och installatörer och fatta positiva beslut för en mer hållbar framtid.

“Trane Technologies lanserade förra året sina hållbarhetsåtaganden för år 2030 och vi fortsätter jobba mot mer effektiva och hållbara uppvärmnings- samt kylningslösningar för byggnader, hem och transportmedel som minskar globala utsläpp av växthusgaser", sade La Loggia. "De beslut vi fattar idag påverkar framtida generationer. Genom att samarbeta med andra tankeledare på World Climate Forum Europe och bilda partnerskap med föreningar som EHPA för att uppmuntra branschen och beslutsfattare att vidta ännu större åtgärder kan vi göra framsteg mot mer hållbara, elförsörjda och utsläppsfria städer."

"Kärnan i EHPA:s verksamhet är att förändra uppvärmnings- och kylningsbranschen med hjälp av hållbara åtgärder.", sade Thomas Nowak. "Uppvärmning och nedkylning utgör 50 % av EU:s årliga och slutliga energibehov, varav cirka 75 % består av fossila bränslen. Värmepumpsteknik kan leverera ren, effektiv och kostnadseffektiv uppvärmning och kylning för att påtagligt minska ekonomins koldioxidavtryck, samtidigt som kvaliteten på såväl inomhus- som utomhusluften förbättras. Genom att använda denna lättillgängliga teknik kan beslutsfattare bli mer ambitiösa i att sätta upp mål på vägen mot ett koldioxidneutralt Europa före år 2050."

Kvaliteten på inomhusluften, vilket även innefattar uppvärmning och kylning, är mer avgörande än någonsin när det gäller hälsosamma och bekväma inomhusytor för elever, kontorsarbetare, sjukvårdspersonal etc. Dessutom har luftkvaliteten en avgörande roll när det gäller att godkänd fabriksdrift.

Jämfört med energikrävande gas- och oljepannor som leder till stora utsläpp är helt elektriska värmepumpar och lösningar, så som Trane Sintesis™ Balance CMAF, som kan leverera både varm- och kallvatten för uppvärmning och kylning, hela 350 % mer energieffektiva. De kan återvinna och återanvända energi utan att generera ytterligare koldioxid- eller NOx-utsläpp. Om byggnaden dessutom använder elektricitet från ett elnät som genererar energi från förnybara källor kan dessa helt elektriska system leverera utsläppsfri uppvärmning och kylning – ett stort steg på vägen mot att elektrifiera byggnader och städer samt frigöra dem från fossila bränslen.

"Om vi verkligen påtagligt vill minska våra koldioxidutsläpp och vår klimatpåverkan är det helt avgörande att röra oss bort från fossila bränslen.", sade La Loggia. "Nya befintliga byggnader och tillverkningsanläggningar kommer användas i flera decennier framåt. Vi måste jobba tillsammans mot en renare, hälsosammare och säkrare energiövergång i Europa."

 

# # #

Om Trane Technologies

Trane Technologies (NYSE: TT) är en global klimatinnovatör. Genom våra strategiska varumärken Trane och Thermo King samt vårt utbud av miljöprodukter- och tjänster tillhandahåller vi effektiva och hållbara klimatlösningar till byggnader, bostäder och transportmedel. För mer nyheter, besök www.tranetechnologies.com.

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357