Trane samarbetar med Honeywell för att leverera värme med lågt kolavtryck och spara energikostnader och hjälpa Skottland att nå sina mål med netto noll kolutsläpp

 

  • En kombination av spjutspetstekniker utnyttjar värme från avloppsvatten för att leverera värme med lågt kolavtryck till ett fjärrvärmenät i staden Stirling
  • Projektet har potential att spara upp till 381 ton kol per år, vilket motsvarar att köra 2,4 miljoner km i en genomsnittlig bensindriven bil


Bryssel, 24 november 2020
–Trane®, ett varumärke som tillhör den globala klimatinnovatören Trane Technologies (NYSE: TT), meddelade i dag tillsammans med Honeywell (NYSE: HON), att de levererar teknik för ett nyskapande projekt som genererar värme med lågt kolavtryck och ger värmekostnadsbesparingar för lokala allmänna byggnader och företag i Stirling, Skottland. Fjärrvärmeprojektet, som utvecklats som ett partnerskap med Scottish Water Horizons och Stirling Council, med stöd från den skotska statens program för övergång till infrastruktur med lågt kolavtryck (LCITP), använder ett antal förnybara energikällor inklusive avloppsvatten från Stirlings avloppsreningsverk.

Projektet har potential att spara upp till 381 ton kol per år, vilket motsvarar att köra 2,4 miljoner km i en genomsnittlig bensindriven bil, och bidrar till Skottlands åtagande att bli ett samhälle med netto noll kolutsläpp till år 2045.

Tekniken är den första i sitt slag i Storbritannien som använder värmeåtervinning från avlopps- och spillvatten i ett kombinerat kraftvärmeverk för att skapa värme och elektricitet i en enda, högeffektiv process. Värmepumpsteknik från Trane utvinner värme från avlopps- och spillvatten och utnyttjar Honeywells köldmedium med ultralågt potential för global uppvärmning (GWP) i en energicentral som ägs och drivs av Scottish Water Horizons för att leverera kostnadsbesparande värme med lågt kolavtryck till fjärrvärmenätet.

”Trane inriktar sig direkt på klimatförändringarna genom att ändra sättet som världen värmer och kyler byggnader och förflyttar kyld last” sade José La Loggia, chef för Tranes kommersiella HVAC-verksamhet i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika. ”I Europa svarar byggnader för 40 procent av energiförbrukningen och 36 procent av utsläppen av växthusgaser, och nästan hälften av den energi som används i byggnader går till uppvärmning och kylning. Innovationer såsom våra avancerade värmepumpar, som används i Stirling-projektet, syftar till att bryta kurvan för global uppvärmning genom att ersätta bränslebaserad uppvärmning.”

”Detta är ett spännande fjärrvärmeprojekt, som visar den direkta påverkan som Honeywells Solstice-köldmedel tillsammans med Trane Technologies kan ha på CO2-utsläppen och energiförbrukningen,” sade Julien Soulet, vice president och general manager, Honeywell Fluorine Products Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Inga andra av dagens köldmedel har de omfattande fördelar som Solstice-produkterna erbjuder, inklusive energieffektivitet, försumbar klimatpåverkan, enkel omvandling, säkerhet vid användning och låg total ägandekostnad.”

 

Energibesparingar för hushåll och lokala företag

Fjärrvärmenätet, som ägs och drivs av Stirling Council, omfattar ett antal viktiga allmänna byggnader i Stirling, inklusive fritidscentret, idrottsarenan och den närliggande skolan. Projektets omfattning gör att nätet kan utvidgas över hela staden och ge energikostnadsbesparingar för hushåll och lokala företag.

 ”Stirling-projektet är ett nyckelexempel på hur vi hjälper den skotska regeringen och Scottish Water med sina ambitiösa mål för netto nollutsläpp” sade Donald MacBrayne, business development manager för Scottish Water Horizons. ”Över hälften av den energi som förbrukas i Skottland används till värme, och vi har förbundit oss att kontinuerligt utnyttja Scottish Waters tillgångar för att skapa energi med låga kolutsläpp, vilket bidrar till ett grönare Skottland. Energicentret har utformats för att tillåta framtida utveckling, vilket ger möjlighet till ytterligare framtida expansion av nätverket med lågt kolavtryck.”

Stirling-projektet är i linje med Trane Technologies hållbarhetsengagemang, inklusive gigaton-utmaningen, som utlovar en minskning av kundernas kolutsläpp (CO2e) med en miljard metriska ton genom att öka hållbarheten i det sätt som världen värmer och kyler byggnader och förflyttar kyld mat, mediciner och andra ömtåliga varor.

Lösningar som Tranes kompakta CITY kylnings- och uppvärmningsenheter, som används i Stirling-projektet, är exempel på Tranes innovation mot elektrifiering av uppvärmning som ett sätt att minska användningen av fossila bränslen för uppvärmning. Tranes värmepumplösningar anses vara en källa till förnybar energi, eftersom de utnyttjar den fria tillgängliga energi som finns i omgivningsluft och grundvattenkällor. De uppnår varmvatten med temperaturer på upp till 80 grader Celsius med hjälp av Solstice ze (R-1234ze), ett köldmedel från Honeywell med ultralåg GWP.

Solstice ze har ultralåg potential för global uppvärmning (GWP), lägre än 1, och baseras på Honeywells fluorväte-olefin-teknik (HFO) som inte skadar ozonlagret. Solstice ze är utformad för kylanläggningar med medelhögt tryck för kylning av stora byggnader, infrastrukturprojekt, processkylare i kylningstillämpningar, fjärrkyla och fjärrvärme, ORC (Organic Rankine Cycle), högtemperaturvärmepumpar och fristående kylskåp för medellåga temperaturer.

 

# # #

Om Trane Technologies

Trane Technologies (NYSE: TT) är en global klimatinnovatör. Med våra strategiska märken Trane och Thermo King och vårt sortiment av miljömässigt ansvarsfulla produkter och tjänster levererar vi effektiva och hållbara klimatlösningar för byggnader, hem och transporter. Fler nyheter finns på www.tranetechnologies.com.

 

Om Honeywell

Honeywell är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och leverans av köldmedel, som globalt säljs under märkesnamnen Solstice® och Genetron®, för kylning och luftkonditionering av byggnader och bilar.  Honeywell och dess leverantörer har genomfört ett investeringsprogram omfattande 900 miljoner dollar inom forskning och utveckling och ny kapacitet som baseras på Honeywells fluorväte-olefin-teknik.

 

Om Honeywell Performance Materials and Technologies (PMT)

PMT utvecklar processteknik, automationslösningar, avancerade material och industriell programvara som omvandlar industrier runt hela världen. PMT:s företag för avancerade material tillverkar ett stort utbud av högpresterande produkter, till exempel miljömässigt fördelaktiga material som används för tillverkning av köldmedel, blåsmedel, aerosoler och lösningsmedel, läkemedelsförpackningar, finkemikalier, tillsatser och höghållfasta fibrer för användning inom militären, polisen och industrin. Tekniker som utvecklats av Honeywell UOP (www.uop.com), en ledande leverantör inom olja- och gassektorn, utgör grunden för de flesta av världens raffinaderier, som effektivt tillverkar diesel, flygbränsle, petrokemikalier och förnybara bränslen. Honeywell Process Solutions (www.honeywellprocess.com) är en banbrytande leverantör av automationsstyrning, säkerhetssystem, fältinstrumentering, bränsleleverans och brännare, anslutna anläggningserbjudanden, cybersäkerhet, styrsystem för vävnads- och förpackningsmaterial, lösningar för uppkopplad mätning samt tjänster för många olika branscher.

 

Om Scottish Water Horizons

Scottish Water Horizons Ltd är ett kommersiellt dotterbolag, helägt av Scottish Water.  Företaget spelar en nyckelroll i att minska kolanvändningen och utveckla Skottlands hållbara och kretsloppsinriktade ekonomi genom att på bästa sätt utnyttja de många olika allmänna tillgångar som finns. Från att skapa förnybar energi från vind, solenergi och avloppsvatten till att återvinna livsmedelsrester och underlätta innovationer inom branschen hjälper Scottish Water Horizons Scottish Water att uppnå netto noll utsläpp innan 2040 – fem år tidigare än den skotska statens mål. Företagets tillväxtstrategi är att stödja Skottland som en utvecklande hydro-nation och utnyttja möjligheterna hos Scottish Waters tillgångar både genom egen utveckling och partnerskap med andra organisationer inom både allmän och privat sektor. www.scottishwaterhorizons.co.uk

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357