Rozšířené zprovoznění systémů Trane

Základ výkonu systému

Hlavní charakteristiky

Služba Rozšířené spuštění od firmy Trane představuje základní nabídku pro vysoce úsporné budovy: 12 měsíců služeb s přidanou hodnotou.

Systém Extended Start společnosti Trane přesahuje záruku a zahrnuje pět základních a tři doplňkové služby, které vytvoří solidní systémový základ pro provozně náročné budovy.

 • Zkontrolujte instalaci a spuštění.
  K většině poruch systémů HVAC dochází v průběhu prvního roku provozu.
 • Monitorujte kritické parametry a úpravy systémových nastavení.
  Provoz během prvního roku a kritické parametry jsou pro správný průběh fáze záběhu systému klíčové.

Výhody pro zákazníky

Zajistěte, aby byl váš systém správně uveden do provozu využitím služeb Extended Start od společnosti Trane. Je to nejlepší způsob, jak zajistit správnost instalace a nejvyšší úroveň výkonnosti v nanejvýš důležitém prvním roce provozu.

Služba Rozšířené spuštění od firmy Trane zajišťuje řádnou integraci do vašeho prostředí, špičkovou výkonnost a účelné využívání energie.

5 základních služeb

 • Prohlídka po instalaci
  Ověřte, zda instalace a první spuštění proběhly v souladu s výrobními specifikacemi.
 • Osvědčení o testování
  Analýza současných provozních charakteristik vašeho zařízení. Zachytí stav „po instalaci“ a bude  sloužit jako referenční materiál pro sledování změn výkonnosti v dalších letech.
 • Kontrolní funkční prohlídka
  Měření kritických parametrů, nastavení regulačních parametrů jednotky a oprava případných provozních odchylek.
 • Analýza oleje chladicí jednotky
  Analýza vzorků k určení případných odchylek a doporučení nápravných opatření.
 • Výměna filtrů
  Podle doporučení společnosti Trane, aby se maximalizoval průtok a zvýšila účinnost systému.

3 doplňkové služby

 • Analýza vibrací
  K vytvoření referenčních hodnot pro identifikaci širokého spektra možných budoucích poruch, jako je nesouosost hřídelí, vady ložisek nebo elektrické problémy motoru.
 • Připojte se
  Za účelem dálkového monitorování kritických alarmů. Periodicky se bude ověřovat komunikační spojení a automaticky se budou vytvářet zprávy o výskytu výstrah.
 • Školení pracovníků obsluhy
  Vaši pracovníci obsluhy jsou proškoleni k provádění optimálních postupů v rámci provozu a údržby, aby se zajistil bezpečný, spolehlivý a účinný provoz vašeho systému.

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt