Trane Elite Start™

Služba uvedení do provozu

Služba uvedení do provozu

Služby Trane Elite Start™ zajistí, že vaše nové zařízení nebo systém budou správně spuštěny a provozovány v souladu s konstrukčními parametry.

Hlavní charakteristiky:

  • Uvedení do provozu: sledování předepsaných kontrolních položek, aby se zajistilo, že všechna zařízení splňují své funkční parametry spolehlivě a účelně.
  • Provoz: od samotného spuštění systému se zajišťuje, aby nové produkty Trane fungovaly v rozmezí navržených parametrů.
  • Výkon: zajišťuje špičkovou spolehlivost a výkonnost nových produktů Trane. Takový servis lze poskytnout pro všechny produkty společnosti Trane.

Výhody pro zákazníky

  • Elite Start™ je klíčová služba uvedení do provozu, která zajišťuje, že váš nově zakoupený produkt je nejen správně nainstalovaný, ale také nakonfigurovaný a vyladěný tak, aby pracoval přesně podle vašich požadavků.
  • Autorizovaní technici společnosti Trane mají přístup k nejnovějším školicím a servisním nástrojům a jsou schopni zajistit funkci a účinnost systému HVAC.

Formulář s žádostí o kontakt