Kondenzační jednotka RAUL

50 – 220 kW

Hlavní charakteristiky

 • Spirálové kompresory – hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi, nízkohlučné
 • Plná interní ochrana přehřívání
 • Přístupové panely jsou rychle odnímatelné za použití hranatého klíče
 • Odpojovací spínač a transformátor
 • Servisní ventily na výtlačném potrubí a potrubí s kapalným chladivem
 • Čidlo teploty výparníku
 • Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené práškovou barvou RAL 9002

Výhody pro zákazníky

 • Pružnost: systém lze přesně přizpůsobit požadavkům různých aplikací

Volitelné doplňky

 • Sada pro provoz při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
 • Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
 • Hliníkové lamely s epoxidovým nátěrem
 • Měděné lamely
 • Protihlukové kryty kompresorů
 • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
 • Přídavná karta pro ověřování pomocné nastavené teploty s kontaktem pro dálkové ovládání
 • Ochrana proti záměně fází
 • Sériové rozhraní LonTalk® montované ve výrobním závodě vám umožňuje:
  • Měnit nastavení teploty
  • Spouštět nebo vypínat jednotku
  • Sledovat nastavenou hodnotu teploty vzduchu, teplotu okolního vzduchu, činnost kondenzační jednotky, ventilátorů, výstrah kompresorů

Řídicí jednotka Trane Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

 • Snadno použitelný panel obslužného rozhraní
 • Externí spínač Auto/Stop
 • Dálkový kontakt pro spouštění a zastavování každého kompresoru
 • Karta pro nastavení chlazení a dálkové nastavení mezního proudu (volitelný doplněk)
 • Komunikační karta LonTalk® (volitelný doplněk)
 • Programovatelná chybová karta pro 4 relé (volitelný doplněk)

Formulář s žádostí o kontakt