Chladicí jednotka RTWD

235 – 980 kW

Hlavní charakteristiky

 • Nízkootáčkový, přímo poháněný šroubový kompresor pouze se 3 pohyblivými částmi a motorem chlazeným nasávaným plynným chladivem
 • Adaptivní měnič frekvence (Adaptive Frequency™ Drive, AFD)
 • Plně nastavitelná regulace zátěže (15–100 %)
 • 4 různé úrovně účinnosti:
  • SE: Standardní účinnost
  • HE: Vysoká účinnost
  • XE: eXtra vysoká účinnost
  • HSE: Vysoká sezónní účinnost (s AFD)
 • Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru od CH530
 • Maximální teplota kondenzátoru 63 °C
 • Kompaktní fyzický půdorys – projde standardními jednokřídlými dveřmi
 • Šroubovaná konstrukce umožňující snadnou demontáž jednotky
 • Zjednodušené potrubí°–°potřebné je pouze potrubí pro připojení výparníku a kondenzátoru.
 • Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické zapojení
 • Rozběhový panel hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním závodě

Výhody pro zákazníky

Vysoce výkonná chladicí jednotka s těmito základními součástmi:

 • Výparník se splývajícím filmem: vyšší výkonnost s nižší spotřebou náplně chladiva,
 • Použití nejnovějších vývojových postupů zaručuje vynikající spolehlivost a nízké pořizovací náklady.
 • Pohon společnosti Trane s adaptivním měničem (Adaptive Frequency™ Drive, AFD) pro zvýšení účinnosti při částečném zatížení

Popis řady

 • RTWD: kompaktní jednotka
 • RTUD: bezkondenzátorová jednotka

Hlavní možnosti

 • Nízká teplota chlazení až do -8 °C
 • Výroba ledu
 • Třícestný výparník
 • Jištěný vypínač
 • Jistič
 • Ochrana proti podpětí a přepětí
 • Externí nastavení teploty vody a mezního proudu
 • Programovatelná relé
 • Elektroměr
 • Aktuální analogový výstup motoru
 • Odhlučňovací souprava
 • Manometry

Příslušenství

 • Elastomerické izolátory
 • Spojovací soupravy
 • Průtokový spínač

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

 • Snadno ovladatelné obslužné rozhraní
 • Ovládání čerpadla chlazené vody

Možnosti ovládání:

 • Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru
 • Programovatelná relé
 • Nulování nastavených hodnot analogovým signálem
 • Výstupní signál kondenzačního tlaku chladiva
 • BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační rozhraní

Formulář s žádostí o kontakt