Chladicí jednotka TraneCube™ CGB

15–50 kW

Hlavní charakteristiky

 • Tandemové spirálové kompresory
 • Elektronický expanzní ventil
 • Axiální ventilátory se 2 stupni rychlosti otáček pro řízení kondenzace.
 • Kondenzátorové výměníky s mikrokanály
 • Natvrdo pájený tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu
 • Elektrický panel s hlavním vypínačem
 • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem

Výhody pro zákazníky
 

 • V souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/ES
 • Dynamic Logic Control reguluje výkon jednotky na základě rychlosti změny vstupní teploty. Díky dynamickému logickému řízení se snižuje počet spuštění kompresoru, což vede k dosahování ekonomických a energetických úspor
 • Dynamic Set Point umožňuje měnit nastavení hodnot zároveň tak, aby vždy došlo k dosažení nejlepšího pohodlí a maximálních energetických úspor.

Volitelné doplňky

 • Sada pro nízkou okolní teplotu, v režimu chlazení až do -10 °C
 • 3cestný ventil pro teplou užitkovou vodu (včetně napájení a ovládání)
 • Protihlukové opláštění kompresorů (nízkohlučná verze)
 • Měkký spouštěč
 • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
 • Ochranné relé proti výpadku fáze
 • Kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem
 • Kompletní seznam doplňků je dostupný v dokumentaci produktu

Příslušenství

 • Sériová karta s protokolem BACnetTM Protokol MS/TP nebo TCP/IP
 • Brána Modbus
 • Vzdálený ovládací panel
 • Sériová karta s rozhraním RS485
 • Průtokový spínač
 • Automatické doplňování vody
 • Vodní filtr
 • Tlakoměry vody / plynoměry
 • Pryžové antivibrační podložky
 • Automatické jističe
 • Napájení s nulovým vodičem 400 V / 3 f / 50 Hz

Řídicí systémy

 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu
 • Elektronický expanzní ventil Carel 
 • Posuzování nastavené hodnoty je strategie používaná k výběru finálních směrodatných hodnot z několika vstupních zdrojů:
  • Externí vstupy jsou „natvrdo vedeny“ přímo do místního ovladače chladicí jednotky prostřednictvím binární soustavy nízkého napětí (zapnutí/vypnutí nebo režim chlazení/vytápění)
  • Externí nastavená hodnota pomocí analogových signálů 4–20 mA nebo dvojitá nastavená hodnota pomocí digitálního vstupu. V tomto případě je nezbytné objednat ovladač jednotky iPRO
  • Vstupy BMS (volitelné)  jsou automatizované systémy správy budov, které mohou komunikovat s ovládacími prvky chladicí jednotky prostřednictvím sítě sériových propojení včetně protokolů Modbus, Lon Talk a BACNet. Poslední dva jsou dostupné pouze v kombinaci s ovladačem I-Pro.
 •  

Contact Request Form