Nástroje pro projektování a analýzy

Prvotřídní návrh klimatizačního systému a nástroje analýzy jsou zásadními prvky pro vytvoření optimálního prostředí v budově. Vzhledem k úrovni řízení a požadovanému výkonu, které se dnes po dnešních moderních klimatizačních systémech požadují, zdánlivě přírůstková účinnost vede k významnému snížení požadavků na zdroje. Přesná analýza a specifikace znamenají pro vlastníky budov podstatné úspory a optimální výkon.

Za účelem podpory inženýrské komunity při správě budov a s klimatizačními systémy se společnost Trane pustila do vývoje softwaru a konstrukčních a analytických nástrojů.

Ať už děláte rychlý energetický audit či důkladnou analýzu zátěže, vytváříte profil výkonu systému, nebo určujete optimální komponenty HVAC či konfiguraci pro danou instalaci, máme softwarový balíček, který vám nabídne řešení pro aktuální projektové požadavky.

TCPA
Analyzátor chladicích jednotek Trane (TCPA) je nástrojem strategie Trane Building Advantage, který byl vyvinutý s cílem provádět rychlé energetické audity, a to včetně energetických výpočtů, výpočtů rozpočtových investic a automatických auditních zpráv. Tento program se také používá k vytváření podrobných údajů o výkonu pro konkrétní chladicí a vícetrubkové jednotky.

TRACE 700
Software Trane Air Conditioning Economics neboli TRACE™ je oceněný projekční a analytický softwarový program, který pomáhá profesionálům z oboru HVAC optimalizovat konstrukci klimatizačního systému prostřednictvím zlepšování využití energie a snižování provozních nákladů.

TRACE 700 vám pomáhá porovnat energetický a ekonomický dopad faktorů souvisejících s budovou, jako jsou architektonické prvky, klimatizační systémy, klimatizační vybavení, plánování nebo využití budov a finanční možnosti.


Bližší podrobnosti vám sdělí vaše obchodní zastoupení Trane.

Formulář s žádostí o kontakt