Obchody

Řízení klimatizačních podmínek pro optimální podmínky při nakupování

Vytvoření dokonalé atmosféry

Společnost Trane má zkušenosti se zajišťováním potřeb tohoto odvětví od prostých obchodů až po moderní nákupní komplexy. Jsme si vědomi skutečnosti, že požadavky na regulaci teploty, vlhkosti a větracího systému v prodejnách se od potřeb jiných objektů velmi liší. Díky možnosti využití získaných zkušeností vám můžeme pomoci určit specifické oblasti s možným zlepšením využití energie a komfortu a vašim budovám zajistíme provozuschopnost v souladu s návrhovými parametry.

Díky plánování pro mimořádné situace a tisícům našich techniků pro zařízení a řízení vám můžeme pomoci redukovat nebezpečí ztrát prodeje z důvodu selhání systému.

Dodávaný systém

Systém řízení budov (BMS) společnosti Trane pro nenáročné komerční aplikace vyžaduje pro začlenění do aplikace pouze minimální nastavení. Díky schopnosti všech zařízení HVAC společnosti Trane komunikovat po síti dokáže BMS identifikovat tato navzájem spojená zařízení, vytváří si příslušnou databázi a automaticky nabízí koncovému uživateli předem definované funkce, jako plánování denního rozvrhu, automatickou změnu nastavených hodnot, zónové řízení nebo nabídku alarmů, což nevyžaduje téměř žádnou práci.

Chcete-li upravit své rozhraní, dostanete k tomuto účelu vhodný software. Systém je kompaktní a pohodlně se instaluje a zapojuje. Zařízení společnosti Trane využívají standardní otevřené protokoly, které se v obchodních prostorách často nacházejí.

Výhody jediného dodavatele

Kompletní systém společnosti Trane nabízí další perspektivu, protože každý díl této skládačky pochází od stejného dodavatele. Dodávka zařízení, jeho uvedení do provozu a jemné doladění jsou mnohem snadnější, protože všechny tyto činnosti vykonává pouze jediná firma. A k tomu připočtěme personál společnosti Trane, který je kvalitně a odborně vyškolen pro všechny komponenty systému, zajišťuje odborné a kvalitní uvedení systému do provozu a je schopen rychle reagovat.

Úspory energie

Systém má různé předem nastavené funkce, jako změnu nastavených hodnot, plánování denního rozvrhu či pracovní cyklus, které lze navzájem spojovat za účelem zvýšení energetické účinnosti systému, přičemž schopnost systému řídit komfort zůstává nedotčena. Systém Trane se snadno instaluje, nastavuje a používá. To znamená, že aktualizace, jeho každodenní činnosti a jeho údržbu mohou obsluhující pracovníci provádět velmi snadno a nevyžaduje dlouhé školení. Systém Trane rovněž dokáže řídit přidružená zařízení jako osvětlení, parkoviště, měřiče spotřeby energie a jakákoliv zařízení, jejichž činnost má být řízena na základě denního rozvrhu. Kompletní systém BMS společnosti Trane pro komerční aplikace představuje odpověď pro zákazníky požadující snadno použitelný systém, který jim dokáže zjednodušit provoz po celou dobu životnosti projektu.

 

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt