Kancelářské budovy

Výkonná budova, výkonný podnik

Společnost Trane díky komerčním komfortním řešením zlepšuje výkonnost budov

Ať už je úsporné, produktivní pracoviště vaším produktem, nebo je platformou pro produkty, které vytváříte, společnost Trane je schopná zvýšit výkon vaší budovy. Naše integrovaná řešení zlepšují fungování budovy jako takové a život těch, kdo budovu používají. Prostřednictvím inovativních a udržitelných řešení měníme prostředí, ve kterém lidé pracují a tvoří.

Společnost Trane používá při zlepšování budov konzultační přístup, který je založený na 100letých zkušenostech. Naše flexibilní, inteligentní klimatizační řešení mohou omezit energetickou spotřebu v komerčních nemovitostech až o 25 procent. Systémy automatizace budov zjednodušují správu komfortu, takže je snazší udržet podmínky, které pomáhají zaměstnancům zůstat produktivní a které zajišťují vysokou obsazenost hotelových pokojů.

Pouze společnost Trane nabízí pro hospodárnost budov tyto základní požadavky:

 • Energeticky účinné HVAC zařízení

 • Pokročilé systémy řízení budov

 • Cloudové služby založené na technologiích

 • Sledování možností pro udržitelné operace

 • Komplexní nabídka vylepšených řešení dodaných prostřednictvím rozsáhlé servisní sítě

 

Data systémů HVAC a řídicí systémy budov

Inteligentní klimatizační vybavení a řídicí systémy vytvářejí datové proudy. Až donedávna měla všechna tato data omezenou hodnotu, protože jednoduše nebyla přístupná. Společnost Trane tento problém vyřešila. Na základě více než 30letých zkušeností s řídicími systémy a poznatků o tom, co správci budov potřebují – a co potřebují znát –, aby udržovali a zlepšovali výkon budov, přetváříme způsob, jakým se budovy řídí, přičemž používáme chytré řídicí systémy a služby založené na technologiích.

Řídicí systémy budov a služby společnosti Trane nyní přetvářejí data na informace, které lze využít pro celou škálu praktických účelů:

 • Zjednodušování a zpřesňování ovládání komfortu pracovního prostoru

 • Informovaná, proaktivní rozhodnutí o každodenní údržbě a dlouhodobá správa majetku

 • Přístup k flexibilním a přesným informacím na požádání

 • Měření, porovnávání a správa energetické spotřeby

 

Komfort uživatelů budovy je prioritou

Jak důležité je mít pod kontrolou udržování komfortní úrovně kvality vzduchu, teploty a vlhkosti? Velmi.

Jedním z hlavních důvodů, proč se nájemníci stěhují, kromě nedostatku prostoru, je nedostatek komfortu. Správa komfortu je stejně důležitá ve vlastníkem užívané nemovitosti: Nekomfortní pracovní podmínky mohou způsobit pokles produktivity až o 18 procent*.

Ať už se jedná o správu více zařízení v různých lokalitách, jedné budovy nebo jedné klimatizační jednotky, společnost Trane dokáže sestavit řídicí systémy a automatizační systémy, které jsou vhodné pro celou škálu potřeb.

Správu klimatizačních podmínek, osvětlení a energií v rámci budovy lze výrazně zjednodušit pomocí Tracer™ SC systémového řídicího modulu. Tento webový nástroj pro správu zjednodušuje plánování, sestavování zpráv a programování na pouhé úkony typu „ukaž a klikni“ a nevyžaduje vlastní pracovní stanici: K funkcím systému Tracer SC máte přístup z kteréhokoli počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. S podobnou jednoduchostí lze spravovat i více zařízení – jako jeden podnik – pomocí Tracer™ Ensemble softwarové pracovní stanice, která umožňuje řízení budovy.

*BOMA International (US)

Řízení budovy odkudkoliv

Mobilní řízení budovy Trane dává správcům zařízení svobodu, flexibilitu a klid. Díky přístupnosti z chytrého telefonu nebo tabletu  umožňuje aplikace Tracer™ Building Automation Systems Operator Suite správcům zařízení monitorovat a řídit budovy kdykoli a odkudkoli.

 

 

Energetická účinnost v komerčních budovách

Udržitelné budovy nejsou pouhým trendem. Nové předpisy a zvyšující se náklady vedou mnohé majitele komerčních nemovitostí k tomu, aby projektům energetické účinnosti dali prioritu.

Odborníci ze společnosti Trane spolupracují s vlastníky a provozovateli budov na celém světě. Při řešení složitých otázek v oblasti energie a životního prostředí přispíváme svými zkušenostmi s energeticky účinnými klimatizačními zařízeními a systémy.

 • Snižování energetické spotřeby a nákladů

 • Omezování uhlíkových emisí vytvářených místními elektrárnami

 • Řešení otázek v souvislosti s aktuálními a vznikajícími předpisy

Udržování kontroly nad spotřebou energie

Jakmile se dosáhne požadovaných úrovní účinnosti, webové systémy automatizace budov Tracer™ usnadňují správcům budov udržení výhod. Řídicí systémy společnosti Trane disponují tím nejintuitivnějším uživatelským rozhraním na trhu, což zjednodušuje provoz systému. Zabudované funkce, jako je dočasný ruční provoz, pomáhají zajistit, že systém budovy vždy běží při optimálním nastavení. Mobilní aplikace Tracer™ BAS Operator Suite poskytuje přes chytrý telefon nebo tablet přístup ke sledování a správě řídicích systému odkudkoliv.

Žádné vysoké účty za energie

Stárnoucí klimatizační systémy téměř jistě spotřebují více energie, než když byly nové. Energeticky úsporná klimatizační zařízení a systémy automatizace budov navíc za poslední desetiletí získaly významně vyšší efektivitu. Prostřednictvím komplexní analýzy a energetického auditu bez závazků vám strategie Trane Building Advantage pomůže určit, jak lze zvýšit energetickou účinnost, a posoudit správná modernizační řešení, která omezí vaše provozní náklady.

Formulář s žádostí o kontakt