Průmyslová odvětví

Spolehlivé chlazení pro efektivní provoz zařízení

Účinné systémy Trane, na které se ve svém oboru můžete spolehnout

Trane má dnes již rozsáhlé zkušenosti s průmyslovými řídicími aplikacemi, počínaje jednoduchými chladicími jednotkami, až po technicky vysoce náročné systémy optimalizované pro zlepšení efektivity. Jednou z nejvyšších priorit konstruktérů společnosti Trane při navrhování průmyslových aplikací je zajistit, aby byl systém spolehlivý. Společnost Trane navrhuje systémy, které se v případě výskytu nějakého problému, například s komunikací, dokážou přepnout do bezpečného, nezávislého provozního režimu, a zajišťují tak spolehlivý chladicí výkon, dokud není příčina problému zjištěna a odstraněna. Kromě toho společnost Trane vždy nabízí uživatelsky jednoduchá rozhraní, která obsahují optimální množství informací o stavu a provozních podmínkách systému. Protože všechna zařízení jsou zapojena do sítě, uživatel má v kterémkoliv okamžiku přístup k mnoha informacím o systému a o jednotkách, což umožňuje snadnou diagnostiku a snadné pochopení reakcí systému.

Funkce pro správu chladicí jednotky

Řídicí systém Trane a jeho software je vyvinut tak, aby ovládal neustále všechny funkce strojovny s vysokou výkonností a spolehlivostí a jeho nasazení do provozu bylo snadné v jakémkoliv projektu.

Vlastní optimalizace

Analyzuje se chladicí technologie a velikosti chladicích jednotek, aby systém poskytl podle profilu jeho zatížení ten nejlepší výkon. Řetězec zapínání a vypínání zařízení pro správu chladicí jednotky je účinná, předem sestavená funkce, která k tomu, aby mohla ovládat zařízení s nejvyšším stupněm optimalizace, vyžaduje pouze zadání parametrů.

Technické služby

Společnost Trane nabízí software pro simulaci a vyhodnocování řešení. Pomocí tohoto nástroje se můžete snadno rozhodnout, která alternativa je pro vyřešení problému ta nejlepší. K tomu vám pomůže analýza řešení z různých úhlů pohledu, jako například ekonomické a technické aspekty, bezpečnost a spolehlivost.

Řešení správy budov Trane

Je snadné získat od společnosti Trane technickou podporu v rámci dokončení údržby a poskytnutí servisní smlouvy včetně softwaru a vybavení pro HVAC a BMS/software. Úpravy kolísání systému nebo jemné dolaďování tak mohou provádět lidé pracující v součinnosti s týmy, které danou aplikaci původně navrhovaly. Tím se zajišťuje kontinuita servisu a s ní i účinnost reakce na jakýkoliv požadavek na vylepšení či přizpůsobení systému.

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt