Řídicí jednotky chladiče

Úpravna s chlazenou vodou je podstatnou investicí a významným spotřebitelem energie v kterékoli budově. Společnost Trane si také uvědomuje, že chladicí jednotky jsou jen jednou složkou většího systému. Společnost Trane má hluboké znalosti a širokou produktovou řadu, což jí umožňuje dodávat inteligentní automatizaci a řídicí systémy chladicích jednotek nejen v provozní místnosti. Konečným výsledkem je optimalizovaný integrovaný systém, který minimalizuje energetickou spotřebu celé budovy.