Řídicí modul CH536 Airfinity

Zcela nový mikroprocesorový ovladač společnosti Trane CH536 umožňuje nástřešní jednotce ovládat ohřívání, chlazení a ventilaci s větším komfortem, neporovnatelnou spolehlivostí a mnohem větší flexibilitou než konvenční systémy. Zabudovaný inteligentní logický obvod řídí stupňování ohřívání a chlazení, minimální dobu provozu, diagnostiku, ovládání odmrazování tepelného čerpadla, časování krátkého cyklu a ještě více.

Funkce a výhody systému Trane CH536:

  • Umožňuje řízení topení, chlazení a ventilace na základě využití vstupních signálů z čidel, která měří venkovní a vnitřní teplotu.
  • Zvyšuje kvalitu a spolehlivost na základě využití časově testovaných mikroprocesorových řídicích systémů a logiky.
  • Zabraňuje krátkodobému zapínání a vypínání jednotky a značně tak prodlužuje životnost kompresoru.
  • Snižuje počet součástí potřebných pro činnost jednotky, a omezuje tak možnost výskytu poruch součástí.
  • Používá regulaci proměnného průtoku založenou na požadavcích na ohřívání a chlazení pro větší energetickou úsporu.
  • Pomocí vestavěného časového spínače na ochranu proti krátkodobému zapínání a vypínání, zpožďovacího relé a minimálního počtu zapnutých časových ovládacích prvků snižuje potřebu instalace dalších součástí u zákazníka. Tyto ovládací prvky se testují ve výrobním závodě, aby byla zajištěna jejich správná funkce.
  • Z energetického hlediska má tu výhodu, že postupným zapínáním ventilátorů, kompresorů a ohřívačů snižuje elektrické „špičky“.
  • Výhodou pro osazenstvo budovy je adaptivní řízení. Pokud nějaká součást selže, jednotka pokračuje v činnosti při předem stanovených požadovaných teplotách.

Formulář s žádostí o kontakt