OptiPlant

Ucelené řídicí řešení od společnosti Trane

Nástroj OptiPlant společnosti Trane představuje přizpůsobené řídicí řešení instalací komfortního chlazení se dvěma vzduchem chlazenými jednotkami stejné velikosti v malých budovách a komerčních prostorách. Na základě požadavku na chlazenou vodu omezuje provoz chladicích jednotek a souvisejícího přídavného zařízení, čímž snižuje provozní náklady.

Dotyková obrazovka umožňuje monitorování a ovládání klíčových provozních parametrů. K dispozici je model s měřením spotřeby energie.

Výhody pro zákazníky

 • Nižší náklady na provoz a údržbu
  • Snížení provozní doby: Snížení spotřeby energie o minimálně 15 %
  • Delší životnost komponent a nižší náklady na údržbu
 • Snadné řízení chladicí jednotky
  • Intuitivně řešené obrazovky umožňují snadné monitorování a řízení podniku.
 • Dohledatelnost provozu závodu
  • Protokol událostí a trendy teploty systému jsou zobrazeny za uplynulých sedm dní.
 • Rychlá návratnost investice
VLASTNOSTI  FUNKCE 
Plánování chladicí jednotky  Zahajuje provoz chladicí jednotky v určitý čas během dne s cílem zvýšit úspory energie a snížit opotřebení kompresoru.
Omezení poptávky Umožňuje uživateli provozovat pouze jednu chladicí jednotku nezávisle na zatížení, pokud je nutné omezit odběr proudu.
Soft Start Brání využití nadměrné kapacity při spuštění.
Rotace chladicích jednotek Vyrovnává dobu provozu jednotek.
Možnost komunikace Umožňuje sdílení dat se systémy řízení budov prostřednictvím protokolu BACnet™ MSTP.

Formulář s žádostí o kontakt