Chiller Plant Manager

Plně škálovatelné a přizpůsobitelné řízení s podrobnými panely pro správu

Nástroj Chiller Plant Manager společnosti Trane je pokročilé řídicí řešení doporučované pro použití u chladicích zařízení s více chladicími jednotkami. Součásti systému musí harmonicky spolupracovat s cílem maximalizovat komfort, soulad s předpisy i výkon. Kromě řízení chladicích jednotek nástroj Chiller Plant Manager rovněž ovládá a kontroluje sekvence všech součástí chladicího zařízení.

Přínos

  • Snížení nákladů na energie a provoz až o 20 %
  • Snadné řízení výkonu
    • Funkce jako datové trendy umožňují sledování a opakování při správě různých zařízení.
  • Lepší udržitelnost
    • Inteligence získaná ze systému přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí.
  • Prokázaný výkon
    • Podrobné řídicí panely poskytují přesné monitorování výkonu systému a umožňují proaktivní údržbu.
VLASTNOSTI  FUNKCE 
Blokování při nízké okolní teplotě Brání zařízení v provozu, pokud vnější okolní teplota klesne pod přednastavenou hodnotu.
Automatické záskoky a restarty  V případě poruchy provozu některé chladicí jednotky se automaticky spustí další chladicí jednotka v řadě.
Pokročilé řízení systému  Zajišťuje, že jsou v provozu pouze ty součásti, které odpovídají zatížení systému.
Programovaná údržba  Upozornění na nutnost provedení údržby po uplynutí určitého období nebo doby chodu.
Dálkové ovládání  Podpora prohlížečů a aplikací pro tablety i mobilní telefony.
Dálková správa Generování přizpůsobitelných alarmů a zasílání upozornění e-mailem.
Datové trendy  Grafické zobrazení klíčových trendů pro rychlé vyhodnocení a generování řídicích panelů
Hydraulická optimalizace Optimalizace tlaku čerpadla, provozu věže chladicí jednotky, volného chlazení a ovládání rekuperace tepla
Škálovatelnost Řešení je plně škálovatelné a umožňuje splnění požadavků i těch nejsložitějších instalací.

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt