Trvalá udržitelnost

 

Závazek vůči udržitelnosti

Závod na výrobu cukrovinek v Polsku Ústředí finančních služeb v USA Bankovní datové středisko v Itálii Na první pohled tyto budovy nemají mnoho společného – jsou od sebe vzdálené geograficky, ale i pokud jde o jejich funkci. Každá ale reprezentuje úspěšné řešení od společnosti Trane v rámci jejich snahy od udržitelnější podnik.

Společnost Trane chápe, že poptávka po udržitelných obchodních činnostech a prostředí dramaticky roste. Zákazníci očekávají, že společnosti, se kterými obchodují, budou nadále s rozhodností usilovat o udržitelnost – nejen jako gesto odpovědné správy životního prostředí, ale také jako projev perspektivního přístupu k jejich podnikání zaměřeného na budoucnost. Společnost Trane organizacím pomáhá dosahovat misí jejich budov, ale také cílů v oblasti energetické úspory, a to nyní i do budoucnosti.

FERRERO

Celosvětový cukrářský obr Ferrero ve svém výrobním závodě v Belsku v Polsku stanovuje zlatý standard a spolupracuje se společností Trane na zavedení energeticky úsporného systému s ohledem na životní prostředí. Nedávná zlepšení energetických úspor u osmi budov závodu, navržených tak, aby splňovala globální podnikový závazek vůči udržitelnosti, jsou součástí snahy společnosti Ferrero o maximální hospodárnost budov.

Řešení v oblasti účinnosti, která v Belsku společnost Trane zavedla, dávají v kontextu životního prostředí a rozpočtu jasný smysl a zároveň demonstrují globální závazek společnosti Ferrero vůči energetické a provozní účinnosti a udržitelnosti. Přečtěte si více...

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo, jedna z nejvýznamnějších bank v eurozóně, spolupracovala se společností Trane na vylepšení infrastruktury datového centra v Parmě v Itálii, aby zvýšila energetickou a provozní účinnost. Tato vylepšení v oblasti energetické úspory poskytují spolehlivé, účinné a výkonné chlazení, které je pro prostředí datového centra zásadní. Vylepšení odpovídají normám udržitelnosti a jsou součástí závazku společnosti Intesa Sanpaolo vůči životnímu prostředí i její cesty za větší energetickou hospodárností budov ve svých klíčových datových centrech. Přečtěte si více...

COUNTRY FINANCIAL

Společnost Trane provedla v pětipodlažním ústředí společnosti Country Financial na předměstí St. Paulu v americkém státě Minnesota generální prohlídku systémů, což vedlo k omezení nákladů na energie a zvýšení energetické a provozní účinnosti. Vedoucí této společnosti s finančními službami a produkty očekávají, že tato vylepšení ušetří na energetických výdajích ročně více než 8 procent. Přečtěte si více...