Udržitelnost ve společnosti Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, jedna z nejvýznamnějších bank v eurozóně, spolupracovala se společností Trane na vylepšení infrastruktury datového centra v Parmě v Itálii, aby zvýšila energetickou a provozní účinnost. Tato vylepšení v oblasti energetické úspory poskytují spolehlivé, účinné a výkonné chlazení, které je pro prostředí datového centra zásadní. Vylepšení odpovídají normám udržitelnosti a jsou součástí závazku společnosti Intesa Sanpaolo vůči životnímu prostředí i její cesty za větší energetickou hospodárností budov ve svých klíčových datových centrech.

Cesta za energeticky hospodárnými budovami začala dvouměsíční studií, kterou společnost Trane vykonala v budovách datového centra a při které odborníci společnosti monitorovali teploty a zátěž chladicí jednotky. Audit odhalil, že provoz chladicího systému nebyl z hlediska účinnosti optimalizován, což vedlo k provozu chladicích jednotek na 50procentní zátěž. Na základě těchto výsledků vedení banky zvolilo opatření pro energetické úspory, která nejlépe odpovídají jejich potřebám a zároveň zlepšují energetickou účinnost a udržitelnost.

Tato vylepšení systému poskytují spolehlivé, účinné a výkonné chlazení, které je pro prostředí datového centra zásadní. Očekává se, že vylepšení jednotky s chlazenou vodou zvýší energetickou účinnost o 16 procent. Dokončené projekty jsou klíčovým krokem pro vytváření vysoce úsporných budov, dosahování specifických norem pro spotřebu energie a vody, spolehlivost a provozuschopnost systému, dodržování ekologických norem a komfort a bezpečí uživatelů.

Předchozí článek

Udržitelnost ve společnosti Ferrero

Další článek

Cenu Energy Efficiency Award získává finanční centrum Warsaw Financial Center