Udržitelnost ve společnosti Ferrero

Celosvětový cukrářský obr Ferrero ve svém výrobním závodě v Belsku v Polsku stanovuje zlatý standard a spolupracuje se společností Trane na zavedení energeticky úsporného systému s ohledem na životní prostředí. Nedávná zlepšení energetických úspor u osmi budov závodu, navržených tak, aby splňovala globální podnikový závazek vůči udržitelnosti, jsou součástí snahy společnosti Ferrero o maximální hospodárnost budov.

Řešení v oblasti účinnosti, která v Belsku společnost Trane zavedla, dávají v kontextu životního prostředí a rozpočtu jasný smysl a zároveň demonstrují globální závazek společnosti Ferrero vůči energetické a provozní účinnosti a udržitelnosti.

Vylepšení v závodu v Belsku byla vykonána s cílem naplnit evropské cíle udržitelnosti, které stanovilo vedení společnosti. Vedení společnosti Ferrero má za cíl splnit v oblasti energií a udržitelnosti následující cíle:

  • Čerpat 30 procent energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů

  • Snížit emise CO2 o 40 procent a spotřebu vody o 20 procent

  • Používat kogenerační elektrárny nebo obnovitelné zdroje pro vytváření 100 procent elektrické energie

Společnost Ferrero Polska zavedla ve spolupráci se společností Trane počátkem roku 2001 globální cíle udržitelnosti v rámci nové výstavby. Od té doby společnost Ferrero Polska dokončila více než 20 projektů s osmi hlavními budovami se snahou o vytvoření udržitelného, energeticky a provozně účinného a komfortního prostředí.  

Všechny systémy HVAC v závodě jsou plně integrované se systémem řízení a automatizace budovy společnosti Trane a umožňují společnosti Ferrero simultánně optimalizovat jednotlivé jednotky, aby dosahovaly nejvyšších úrovní komfortu, produktivity a energetické účinnosti.

Předchozí článek

Udržitelnost ve společnosti Country Financial

Další článek

Udržitelnost ve společnosti Intesa Sanpaolo