Společnost pořádá v Londýně první expozici vysoce úsporných budov

Londýn, 21. září 2011 – Společnost Trane představuje na unikátní expozici ve čtvrtek 22. září svou řadu nabídek v oblasti vysoce úsporných budov. Trane je značkou společnosti Ingersoll Rand plc ((NYSE:IR), která je světovým lídrem ve vytváření a udržování bezpečných, pohodlných a efektivních prostředí. Toto uvedení je součástí snahy pomoct evropským majitelům budov realizovat významné finanční a provozní úspory.

Vysoce úsporné budovy společnosti doplňují stavební průmyslové normy a pomáhají majitelům spojit fyzické prostředí budovy s podnikatelskou misí. Společnost Trane používá unikátní metodologii, která kombinuje finanční, provozní a energetické analýzy se specializovanými službami a systémy.

„Budovy se na evropské energetické spotřebě podílejí 40 procenty,“ říká Manlio Valdes, prezident společnosti Trane a Thermo King pro Evropu, Střední východ, Indii a Afriku (EMEIA). „Zavedením konceptu vysoce úsporných budov lze za životnost budovy omezit náklady na energii a provoz o 30 až 50 procent. A co je stejně důležité, tyto koncepty zlepšují bezpečnost, komfort a produktivitu uživatelů budov.“

Společnost Trane hostí uvědomělé představitele z veřejného a soukromého sektoru, aby jim vysvětlila a demonstrovala vysoce úsporné budovy a aby s nimi prodiskutovala ekonomický význam energetické a provozní účinnosti, a to v 9.00 (BST) v hotelu Sofitel na terminálu 5 londýnského letiště Heathrow (TW6 2GD London, UK).

O programu (celá agenda na konci zveřejnění)

Program zahajuje přivítáním Manlio Valdes , po kterém následuje prezentace Chrise Webbera, editora z organizace Economist Intelligence Unit.

Webber uvede výsledky výkonné studie 2011 C-level: Odhalení přínosů energetické účinnosti: Dilema vedení.“ Tato studie nabízí vhled do účinnosti podnikových energetických programů, nedostatků a požadavků na úrovni řízení, kterými je třeba se zabývat, chceme-li dosáhnout úspěchu.

Michel van Roozendaal, viceprezident služeb, řídicích systémů, produktů na klíč a následný trh pro společnost Trane v regionu EMEIA, pak vysvětlí metodiku společnosti Trane o vysoce úsporných budovách a povede panelovou diskuzi nazvanou „Industry Insights into High Performance Buildings“ (Vysoce úsporné budovy z hlediska průmyslu).“

Diskutéři:

  • Andrew Eastwell – generální ředitel, Výzkumné a informační sdružení pro technické zařízení budov (Building Services Research Information Association - BSRIA)
  • Andy Ford – prezident, Autorizovaná společnost projektantů stavebních řemesel (CIBSE)
  • Paul Huggins – ředitel ECA, Carbon Trust
  • Louis J. Ronsivalli, Jr. – vedoucí vývoje globálních služeb Trane, Ingersoll Rand
  • Martin Townsend – ředitel, Výzkumný stavební ústav (Building Research Establishment, BRE)
  • Jim White – provozní manažer pro Spojené království, Norland – Morgan Stanley

Po panelové diskuzi účastníci uslyší komentář Andrew Warrena, ředitele Sdružení pro energetické úspory. Warren pohovoří o současných trendech a vládní politice, která organizacím pomáhá být energeticky efektivnější a která je podpoří na cestě za vysoce úspornými budovami.

Po obědě společnost Trane předává hotelům Arora cenu Energy Efficiency Leader Award za jejich závazek vůči udržitelnosti. Díky kompletní modernizaci systému se spojilo fyzické prostředí hotelu s obchodními cíli společnosti. Tento přístup reprezentuje klíčový krok hotelu Arora směrem k vysoce úsporným budovám.

Tato řešení infrastruktury také odráží silné zaujetí společnosti pro životní prostředí, jehož dokladem je školení pracovníků o ekologických otázkách, podpora „zeleného týmu“ v každém hotelu, investice do technologií pro úsporu vody a vysokou účinnost a recyklace odpadu. Společnost Arora také ve svých hotelech provádí každoroční audit týkající se životního prostředí, aby zajistila dodržování environmentální politiky a zhodnotila pokrok v klíčových environmentálních oblastech.

Manlio Valdes předá cenu Surinderu Arorovi, generálnímu řediteli a zakladateli organizace Arora Hotels a Sofitel London. Po předání ceny přijde na řadu prohlídka budov.

O vysoce úsporných budovách společnosti Trane – Evropa

Vysoce úsporné budovy společnosti Trane představují přístup, jehož cílem je vytváření bezpečných, komfortních a účinných budov.

Tento přístup provádí majitele a exekutivní pracovníky úrovně C metodikou se šesti kroky: 1) porozumění mise společnosti a také národních směrnic a požadavků i směrnic a požadavků Evropského společenství; 2) provedení posudku systémového výkonu celé budovy v průběhu celého životního cyklu; 3) používání energetického modelování za účelem simulace opatření pro úsporu energie, sběr dat a analýzu úspor; 4) poskytnutí prediktivních řešení údržby, která spojují výkon budovy s misí a provozními cíli; 5) poskytnutí zákazníkovi řešení na klíč za účelem zlepšení energetické účinnosti v každé fázi, od návrhu po servis; 6) zhotovení opatření a ověření za účelem zajištění toho, že budova pracuje tak, jak bylo uvedeno, včetně servisních kontrol podle dané země za účelem shody s evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov.

Užitek energeticky úsporných budov společnosti Trane zahrnuje maximalizaci hodnoty a návratnost investovaného kapitálu, aplikaci nejmodernější technologie pro použití poznatků a dat o budově za účelem učinění rozhodnutí, ideální vnitřní prostředí pro uživatele a udržitelné budovy s odpovědností vůči životnímu prostředí a dobré pro podnikání.

Vysoce úsporné budovy doplňují certifikační proces Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDTM) používaný v celé Evropě spolu s iniciativou Europe 2020 Initiative, energetickým plánem Energy Efficiency Plan 2011, politikou Spojeného království Green Deal, závazkem pro snížení emisí uhlíku Carbon Reduction Commitment a dalšími energetickými iniciativami Evropské unie a členských zemí.

Více informací o vysoce úsporných budovách najdete na stránce www.trane.com/highperformancebuildings.

Předchozí článek

Cenu Energy Efficiency Award získává finanční centrum Warsaw Financial Center