Musee d'Orsay

Shrnutí

Muzeum Musee d’Orsay je jedním z nejslavnějších a nejvyhledávanějších míst ve Francii, takže prioritou provozního týmu muzea při tomto projektu byl komfort a bezpečí návštěvníků a personálu. Zároveň si však přáli snížit provozní náklady a energetickou spotřebu.

Výzva

Mezi požadavky patřilo snížení energetické spotřeby spojené s posílením energetické úspory, což je pro společnost Trane známý požadavek. Takový úkol však dostává novou podobu, když musíte zajistit komfort více než 3,5 milionů návštěvníků ročně, a zároveň zachovat integritu děl umělců, jako byl Monet, Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Gauguin a Van Gogh, zmíníme-li alespoň některé. Společnost Trane a světoznámé muzeum Musée d’Orsay začaly rozsah projektu plánovat v roce 2008. Od počátku bylo jasné, že to bude instalace na zakázku.

Když si nemůžete dovolit ani jednu chybičku

Ve společnosti Trane jsme hrdí na naši schopnost přizpůsobit řešení tak, aby odpovídala potřebám zákazníka, a provádět instalace s minimálním narušením provozu. V případě muzea jsme však klidný provoz museli zaručit pro miliony návštěvníků a nabídnout řešení, které splňuje nejvyšší estetické normy. V téhle situaci vás sleduje celý svět, a pokud to neuděláte správně hned napoprvé, budou o tom všichni vědět.

Řešení

Od výběrového řízení v roce 2008 společnost Trane zasvětila dva a půl roku přípravě specifikací, které by zcela uspokojily technické a estetické požadavky správy muzea. Řešení šlo nad primární cíl zachovat citlivé vnitřní prostředí muzea a bralo v úvahu dlouhodobou udržitelnost a provozní účinnost chladicí infrastruktury. Společnost Trane dodala systém chlazené vody s celkovou chladicí kapacitou 2,3 MW.

Technická podpora

Nový zdokonalený systém zahrnuje čtyři vysoce účinné chladicí jednotky Trane RTWD 160 PE, čtyři zakázkové chladicí věže z nerezové oceli a ovládání chladicího zařízení Trane se sledováním chladiva a detekcí netěsnosti. Existující instalace čtyř starých chladicích jednotek R22 a chladicích věží byla nahrazena novým zařízením, které zajišťuje vyšší energetickou účinnost a spolehlivý výkon. Lepší možnosti ovládání chladicího zařízení nového systému umožňují jednodušší používání, zvyšují účinnost systému a snižují provozní náklady.

Společnost Trane zajistila bezpečnost uměleckých děl v muzeu od počátku instalačního procesu. Zdvihání a manipulace s materiálem ze strany společnosti Trane vyžaduje mimořádné dovednosti a odbornou péči. Chladicí věže bylo třeba obratně transportovat mezi dvěma sochami a nainstalovat je na střeše této historické budovy výtvarného umění, Gare d’Orsay.

Pracovní síla

Klíčem k úspěchu nebylo ani tak vynikající technické řešení, ale spíše rozhodnutí přidělit tento projekt od počátku konkrétnímu technickému inženýrovi ze společnosti Trane. Po dobu 48 měsíců muzeum spolupracovalo s tím samým odborníkem, který zaručoval okamžitou reakci a který aplikaci důvěrně znal. Dva techničtí pracovníci společnosti Trane, kteří pracoviště znali, byli v neustálém kontaktu s týmem muzea.

Výsledek

Správa muzea shrnula tento výjimečný projekt takto: „Potřebovali jsme partnera s prokázanými zkušenostmi, který by zajistil, že naše požadavky budou naplněny. Společnost Trane naše očekávání nejen naplnila, ale předčila.“

Right click to edit the component News Next and Previous Component