Pro lepší život

O společnosti Ingersoll Rand

Ingersoll Rand je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která byla v roce 1905 založena sloučením společností Ingersoll-Sergeant Drill Company a Rand Drill Company. Evropské ústředí společnosti je v Belgii.

Ingersoll Rand (NYSE: IR) zlepšuje kvalitu života tím, že vytváří pohodlná, udržitelná a úsporná prostředí. Naši zaměstnanci a všechny naše značky – včetně Trane®, Club Car®, Ingersoll Rand® a Thermo King® – spolupracují na zvyšování kvality ovzduší a komfortu v domácnostech a budovách, při transportu a ochraně potravin a zboží podléhajícího zkáze a na zvýšení průmyslové produktivity a efektivity. Jsme globální společností, jejímž závazkem je udržitelný pokrok a trvalé výsledky.

Ve společnosti Ingersoll Rand máme úžasné příležitosti k růstu díky inovacím orientovaným na zákazníka, které zlepšují kvalitu života a našeho prostředí, včetně mnoha těch, které zvyšují udržitelnost obchodních činností. Poskytujeme produkty a služby, které zákazníkům pomáhají omezit jejich energetickou spotřebu a emise skleníkových plynů, a v důsledku toho pomáhají minimalizovat dopad na změnu klimatu. Zároveň pracujeme na tom, abychom omezili energetickou stopu našich vlastních provozů. 

Náš úspěch je možný díky zapojení a usilovné práci zaměstnanců na celém světě.  Na základě našeho zaměření na progresivní kulturu se snahou o diverzitu a začleňování, na růst na nových trzích prostřednictvím inovací, na služby a na provozní výkonnost jsme společností, která pro své zákazníky na celém světě vytváří skutečný pokrok.

Naše pracoviště kladou důraz na tyto hodnoty: bezúhonnost, respekt, inovace, odvaha a týmová spolupráce. Jsme přesvědčeni, že abychom pomohli zaměstnancům růst, je nezbytné posílit jejich zapojení a rozvíjet jejich schopnosti a umění vést. Náš příslib značky, vize a hodnoty jsou jazykem, který nás jako organizaci sjednocuje a vytváří společný cíl: zkvalitňování života vytvářením a udržováním bezpečného, příjemného a energeticky úsporného prostředí.