Život budovy a v budově

Přístup společnosti Trane

 

Ve společnosti Trane průmyslové normy nejen dodržujeme. My je definujeme.

Budovy. Jsou prostředím, ve kterém žijeme a pracujeme, učíme se a hrajeme si, zotavujeme se a rosteme.  Společnost Trane zlepšuje prostředí vysoce úsporných budov pro všechny uvnitř. Naše inovativní řešení vytváří prostory, které jsou spolehlivé a bezpečné a také zdravé, komfortní a efektivní, což se v konečném důsledku odráží ve větší produktivitě a ziskovosti.

Společnost Trane navíc zvyšuje životnost budovy jako takové. S vlastníky a provozovateli budov vytváříme vysoce úsporné budovy, které dodávají měřitelné, meziroční výhody a podporují kritické cíle. Společně zkoumáme cíle organizace v rámci budovy jako takové, spolu se strategickými a finančními cíli, a nevyhnutelné problémy, které jsou se zlepšením výkonu budovy spojeny. Společně také pracujeme na tom, abychom určili způsoby, kterými prostředí budovy pozitivně působí na organizaci.

V dalším kroku společnost Trane aplikuje správnou metodiku. Prostřednictvím předběžného energetického auditu i celkové výkonnostní analýzy společnost Trane zkoumá všechny kritické systémy budovy a jejich energetickou spotřebu a hodnotí, zda odpovídají zákazníkovým cílům. Bližší pohled na zařízení nejen odhaluje, jak pracuje z provozního hlediska, ale také jeho vzájemné působení s lidmi uvnitř.

Nakonec se díváme dopředu, abychom zajistili, že tyto přínosy jsou měřitelné nyní a udržitelné v budoucnosti. Cílem společnosti Trane je dodávat udržitelný výkon, inovace a poznatky, a to pro fungování vašich vysoce úsporných budov a vaší organizace. V roli oborové špičky využíváme výkonnosti, inovací, angažovanosti a znalostí na všech frontách. Naše nejnovější produkty jsou výsledkem dlouhodobého vztahu s našimi zákazníky, který zajišťuje, že i nadále dodáváme řešení, která odpovídají jejich potřebám: Sintesis eXcellent vzduchem chlazené chladicí jednotky, XStream Vodou chlazené chladicí jednotky, Airfinity™ Rooftopové jednotky, UniTrane™ Koncovky, New Balance™ vícetrubkové jednotky CMAB. Všechny naše jednotky byly validovány v našem novém evropském testovacím zařízení pro klimatizační jednotky, které je schopné simulovat širokou škálu provozních podmínek. Díky rozšířené síti služeb po celé Evropě a více než tisícům vyškolených prodejních inženýrů a servisních techniků strategicky rozmístěných v každé zemi nabízí společnost Trane efektivní podporu při zvyšování spolehlivosti, zlepšování nákladů na vlastnictví a omezování dopadu na životní prostředí, čímž se zajišťuje, že vaše původní investice přináší spolehlivou návratnost od prvního provozního dne až do doby, kdy je zapotřebí výměna.