Odzyskiwanie ciepła

Odprowadzanie ciepła z chłodzonych powietrzem agregatów chłodniczych do atmosfery można przyrównać do wyrzucania pieniędzy w błoto. Trane może dokonać modernizacji istniejących agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem w taki sposób, aby ciepło to było ponownie wykorzystywane do ogrzewania lub wstępnego podgrzewania wody, zarówno do celów użytkowych, jak i przemysłowych.

Cechy

  • W obwodzie czynnika chłodniczego instalowany jest wymiennik służący do odzysku ciepła
  • Dodatkowy wymiennik ciepła montowany na ramie nośnej wewnątrz agregatu
  • Dostępny dla agregatów chłodzonych powietrzem firmy Trane (CGAM – RTAD – RTAC – RTAA – RTAB)

Korzyści

  • Możliwość odzyskania do 70% energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę
  • Temperatura gorącej wody do 70°C
  • Redukcja zużycia energii w układzie grzewczym
  • Brak skoków śladu węglowego budynku

Formularz kontaktowy