Modernizacja

Trane Building Advantage

Użytkowanie niewydajnego sprzętu może okazać się kosztowne w skutkach. Przy wysokim zużyciu energii sprzęt zachowuje niską wydajność oraz sprawność. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, że modernizacja będzie właściwym rozwiązaniem, wówczas pomożemy Państwu dokonać oceny korzyści płynących z modernizacji agregatu oraz modernizacji układu sterowania instalacji.

Aby zapewnić stałą poprawę, wykorzystujemy opatentowane rejestrowanie danych, narzędzia do wyznaczania trendów i analiz. Dzięki temu możliwe jest dokonanie pomiarów wydajności nowego systemu chłodzenia w porównaniu z zakładanymi wartościami. Po wykryciu odchyłki sporządzamy wykaz zaleceń, których zastosowanie ma na celu uzyskanie zakładanych wartości.