Analiza drgań

Każda część wyposażenia HVAC z komponentami obrotowymi posiada własną charakterystykę drgań. Wszelkie zmiany zachodzące w tej charakterystyce mogą zostać wykorzystane jako właściwy sposób określenia postępujących problemów, takich jak zużycie łożysk, brak równowagi wału, a także powiększający się luz wirnika sprężarki śrubowej.

Cechy

  • Analiza charakterystyki drgań
    • Wykrywanie źródła drgań
    • Wykrywanie poziomu drgań
  • Wykrywanie niewyważenia wału

Korzyści

  • Zmniejszenie czasu postoju sprężarki
  • Określanie ryzyka występowania awarii przed wystąpieniem uszkodzenia: konserwacja predykcyjna
  • Przeprowadzenie działań naprawczych przed wystąpieniem postoju

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy