Testowanie rur wymiennika

Wymiennik ciepła składa się z setek rurek, a wszystkie narażone są na mechaniczne naprężenia oraz chemiczną korozję. Rurki są niezmiernie ważnym elementem agregatu chłodniczego, mającym bezpośredni wpływ na wydajność i niezawodność, a obecnie nie są sprawdzane podczas rutynowych przeglądów konserwacyjnych. Dzięki wyposażeniu w najnowsze narzędzia technologiczne firma Trane może wykryć, zlokalizować oraz zarejestrować zdarzenia takie jak korozja wewnętrzna oraz zewnętrzna, osady, zużycie lub pęknięcie, zanim czynniki te zaczną powodować uszkodzenia instalacji.

Cechy

  • Badanie prądów wirowych w przewodach rurowych
  • Identyfikacja warunków roboczych rurkowych wymienników ciepła
    • Próby na wszystkich rurkach
  • Raport rodzaju uszkodzenia (o ile takie występują)
  • Identyfikacja przyczyny awarii

Korzyści

  • Wczesne wykrywanie przed wystąpieniem uszkodzenia
  • Przedłożenie raportu szczegółowego z propozycjami działań naprawczych
  • Zapobieganie występowaniu przecieków

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy