Monitorowanie czynnika chłodniczego

Monitorowanie czynnika chłodniczego Trane zapewnia niezawodne wykrywanie nieszczelności w pomieszczeniach maszynowni oraz ostrzega o wyciekach czynnika chłodniczego. Monitorowanie czynnika chłodniczego Trane zostało zaprojektowane do współpracy ze sterowaniem wyposażenia Trane oraz do wysyłania zdalnych alarmów, a nawet do aktywowania systemów wentylacji budynku.

Cechy

  • Wykrywanie w podczerwieni
  • Opcjonalne czujniki tlenku węgla i tlenu
  • Możliwość wykrywania wielu czynników chłodniczych
  • Możliwość zainstalowania interfejsu BMS
  • Alarmy
  • Wykrywanie z dokładnością 1 ppm

Korzyści

  • Wczesne ostrzeżenie o wycieku czynnika chłodniczego
  • Zabezpieczenie maszynowni
  • Ostrzeżenie użytkowników o obecności gazów duszących
  • Szybka instalacja

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy