Test wycieku czynnika chłodniczego

Wycieki czynnika chłodniczego do atmosfery mogą bezpośrednio przyczynić się nie tylko do niszczenia warstwy ozonowej, lecz także do pogłębiania się efektu cieplarnianego. Procedury Trane dotyczące szczelności gwarantują, że czynnik chłodniczy Państwa systemu pozostaje tam, gdzie powinien, czyli w systemie. Testy szczelności Trane nie tylko zapewniają ochronę środowiska naturalnego, lecz także skuteczność Państwa systemu. Gwarantują one również przestrzeganie odpowiednich przepisów i norm prawnych. 

Cechy

  • Elektroniczne wykrywanie nieszczelności
  • Lokalizacja nieszczelności
  • Wykrywanie wszelkich typów czynnika chłodniczego (CFC, HCFC, HFC)

Korzyści

  • Umożliwia wczesne działania naprawcze przed wystąpieniem przecieku
  • Zapobiega nieplanowanym postojom w celu eliminacji przecieków
  • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
  • Upewnia o obecności czynnika chłodniczego w obiegu agregatu chłodniczego

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy