Analiza instalacji wody lodowej

Firma Trane zbiera dane dotyczące bieżących współczynników produkcyjnych systemów, wykreślając czytelny obraz wydajności instalacji chłodniczej. Uzyskane wyniki porównywane są następnie ze zmodernizowanym systemem, aby ustalić opłacalność wybranych rozwiązań modernizacji. Analiza instalacji chłodniczej obejmuje sprawdzenie przepływu wody, temperatury i obserwację poboru mocy, aby skontrolować jej działanie i wydajność.

Cechy

 • Proces 4-etapowy
  • Wizyta i rozpoznanie zagadnienia
  • Pomiary na miejscu
  • Analiza
  • Zalecenia
 • Nieinwazyjny system pomiarów

Korzyści

 • Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na chłodzenie i wydajności instalacji
 • Określenie najlepszego rozwiązania dopasowanego do wymagań klienta
 • Spełnienie wymogów prawnych na potrzeby regularnej oceny wydajności energetycznej

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy