Analiza

Trane Building Advantage

Punktem wyjścia jest za każdym razem rozmowa z właścicielem, ponieważ to on najlepiej zna system chłodzenia w swoim budynku. Firma Trane stosuje wiedzę i własne narzędzia diagnostyczne do przeprowadzenia szczegółowej, dokładnej i obiektywnej analizy. Dzięki jej zastosowaniu można dokonać oceny stanu technicznego oleju chłodniczego, kontroli przewodów rurowych wymiennika ciepła lub wykrycia najdrobniejszych wycieków czynnika chłodniczego.

Po zebraniu danych oraz wykonaniu diagnozy dokonujemy porównania Państwa systemu chłodzenia z rozwiązaniem dopasowanym do Państwa oczekiwań i wymagań. Nie zajmujemy się wyłącznie analizowaniem systemu. Poddajemy pod rozwagę również Państwa cele biznesowe, dzięki czemu możemy formułować zalecenia, które w pełni przyczynią się do realizacji Państwa wymagań. Zaplanowanie budżetu oraz oszacowanie zawrotów inwestycyjnych wspomaga dokonanie właściwego wyboru.