Usługa Trane Extended Start

Podstawa wydajności systemu

Najważniejsze cechy

Trane Extended Start to podstawa w dążeniu do stworzenia wysokowydajnych budynków: 12 miesięcy dodatkowych usług.

Oferta Extended Start firmy Trane wykracza poza warunki gwarancji, zawiera pięć niezbędnych usług oraz trzy usługi dodatkowe, które pomagają stworzyć silne podstawy systemu i działania wysokowydajnych budynków.

 • Weryfikacja instalacji i rozruchu
  Większość usterek urządzeń HVAC występuje w pierwszym roku eksploatacji.
 • Monitorowanie krytycznych parametrów i regulacja systemu, monitoring nastaw
  Pierwszy rok pracy i parametry krytyczne są bardzo istotne w okresie początkowego „docierania” maszyny.

Korzyści dla klienta

Upewnij się, że Twój system HVAC dobrze rozpocznie pracę – skorzystaj z usługi Extended Start firmy Trane. Jest to najlepszy sposób na przeprowadzenie prawidłowej instalacji oraz na zapewnienie działania na najwyższym poziomie podczas tak ważnego pierwszego roku pracy.

Zapewnią one prawidłową integrację Twojego przedsięwzięcia ze środowiskiem, a także szczytowe osiągi i wydajne zużycie energii.

5 niezbędnych usług

 • Inspekcja po instalacji
  Zatwierdzenia dokonania instalacji i rozruchu zgodnie ze specyfikacjami fabryki.
 • Określenie punktu odniesienia
  Analiza bieżącej charakterystyki pracy urządzenia. Punkt odniesienia będzie odnosił się do stanu bezpośrednio po montażu,  umożliwiając w późniejszych latach śledzenie zmian w wydajności.
 • Inspekcja stanu technicznego
  Pomiar parametrów krytycznych, regulacja ustawień i usuwanie wszystkich usterek w pracy urządzenia.
 • Analiza oleju chłodniczego
  Analizowanie próbek, wykrycie wszelkich nieprawidłowości i zalecenie działań korygujących.
 • Wymiany filtrów
  Zgodnie z zaleceniami Trane wymagane, aby uzyskać maksymalny przepływ i wydajność systemu

3 usługi dodatkowe

 • Analiza drgań
  Ustalenie punktu odniesienia, pomocne do przyszłego identyfikowania różnych nieprawidłowości, takich jak nieprawidłowe ułożenie wałka, uszkodzenie łożyska czy problemy z silnikiem elektrycznym.
 • Połącz się
  aby uzyskać zdalne monitorowanie alarmów krytycznych, zapewnienie okresowego sprawdzania łącza komunikacji i tworzenie raportów o automatycznej aktywności alarmów krytycznych.
 • Szkolenie pracowników obsługi
  Operatorzy otrzymują szkolenie na miejscu instalacji, dotyczące najlepszych procedur obsługi i konserwacji umożliwiających zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego działania systemu.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy