Usługi rozruchu

Skorzystaj z usług rozruchu Trane, aby Twoja inwestycja w instalację HVAC zaczęła od razu przynosić korzyści. 

Początkowa inwestycja w nowe urządzenia HVAC stanowi zaledwie 5–10% kosztów ponoszonych przez cały okres eksploatacji. Z biegiem czasu koszt eksploatacji, szczególnie wydatki na energię, może wzrosnąć 10-, a nawet 20-krotnie w stosunku do pierwotnego wydatku na urządzenia.

Dlatego też niezwykle ważne jest utrzymanie pełnej wydajności systemu przez cały okres amortyzacji. Odpowiednie usługi, świadczone przez wykwalifikowanych i przeszkolonych fabrycznych serwisantów Trane, są tym, co odróżnia sprawnie działający system od tego, w którym na dłuższą lub krótszą metę marnuje się energię i pieniądze. Dzięki usługom rozruchu Trane nowe urządzenia zostaną prawidłowo zainstalowane, co zapewni ich sprawne działanie przez cały okres eksploatacji.