Program sprawdzenia stanu agregatu chłodniczego firmy Trane

Program kontroli stanu technicznego agregatów zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do wiadomości na temat stanu i wydajności agregatu i zaleca podjęcie odpowiednich środków w celu przywrócenia bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania agregatu.  

Najważniejsze cechy

Oferta firmy Trane obejmuje zarówno program podstawowy, jak i kompleksowy. Obydwa uwzględniają analizę laboratoryjną próbki oleju w celu oceny skali zużycia podzespołów, a także porównanie bieżącego składu oleju z jego pierwotną charakterystyką.

W programie kompleksowym wykonywana jest analiza prądu wirowego i drgań pozwalająca na określenie wewnętrznego stanu odpowiednio rury wymiennika ciepła i sprężarki. Dodatkowa kontrola termograficzna dostarcza informacji na temat doraźnego stanu panelu elektrycznego.

Podczas różnych kontroli zostaną odnotowane wszystkie ślady pogorszenia jakości. Specjalista z firmy Trane będzie wówczas w stanie zasugerować najlepsze rozwiązanie w celu usunięcia aktualnych problemów i szybko przywrócić agregat chłodniczy firmy Trane do optymalnych warunków roboczych.

Korzyści dla klienta

Niezawodna i efektywna praca przy niższych kosztach eksploatacji jest bezpośrednio uzależniona od sposobu konserwacji agregatu chłodniczego firmy Trane. Program kontroli stanu agregatu firmy Trane to szczegółowy proces oceny bieżącej wydajności urządzenia. Dysponując na miejscu odpowiednimi informacjami, specjalista ds. technicznych firmy Trane przeprowadza analizę bieżącego stanu urządzenia, a następnie przygotowuje szczegółowy raport i proponuje rozwiązania w celu polepszenia wydajności agregatu chłodniczego.

Jest to najlepszy sposób, aby wykryć potencjalne problemy i podjąć działania zapobiegawcze w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy systemu.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy